Kavčič, Rudolf (1885–?)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 5, št. 6, 10. 2. 1929

Slovenski biografski leksikon

Kavčič Rudolf, inženjer, r. železniškemu poduradniku, Tolmincu, v Lj. 15. apr. 1885. Ljudsko šolo in realko je obiskoval v Lj., kjer je 1902 maturiral. Iz gradbene stroke je bil v Gradcu diplomiran 1907. 1908 je najprej vstopil pri gradbeni direkciji Južne žel. ter sodeloval pri polaganju novega, težkega gornjega ustroja na progi Zidani most-Litija, nato pa prestopil v službo direkcije za gradnjo drž. žel. na Dunaju ter sodeloval 1908–14 pri trasiranju in gradbi proge Novo mesto-Bubnjarci, 1914–17 bil šef pri gradbi proge Knin-Pribudić. Od tu je bil pozvan na Dunaj k severni direkciji kot šef za pregraditev železnice Dunaj-Krakovo v štiritirno žel., 1918 pa še pred prevratom bil imenovan za vodjo gradbe proge Logatec-Ajdovščina. Po prevratu ga je Narodna vlada v Lj. pozvala iz progovne sekcije Novo mesto k prvi železniški direkciji v Lj. za podnačelnika gradbenega oddelka. Po ukinitvi te direkcije je bil postavljen za šefa gradbene službe pri železniškem inšpektoratu v Lj. in po njega ukinitvi 1921 postavljen od ministrstva za šefa pri trasiranju prog Št. Janž-Sevnica, Ormož-Murska Sobota, 1923 Kočevje-Lukov dol in Črnornelj-Lukov dol. Jeseni 1923 je sodeloval v komisiji za podržavljenje Južne žel., bil 1924 v novoustanovljeni lj. železniški direkciji postavljen za šefa odseka za finance in kredite pri gradbenem odelenju, 1925 za šefa odseka za nabavo materijala pri ekonomskem odelenju, 1927 za šefa odseka za vzdrževanje in nato za nove gradbe pri gradbenem odelenju. Izdelal je študije za progo Črnomelj-Ogulin, s Klodičem in Hrovatom pa sodeloval pri projektu Ogulin-Drežnica-Vinodol na Sušak-Reko, odnosno v Malinsko na Krku. 1910–14 je v svrho tehnične izobrazbe mnogo potoval po Nemčiji, Belgiji, Franciji, Italiji in Angleški, od 1926 predava kot honorarni nastavnik na tehn. fak. v Lj. o predorih in kolodvorih. *

Uredništvo: Kavčič, Rudolf (1885–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi269304/#slovenski-biografski-leksikon (5. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine