Justin, Gabriel (1903–1966)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 32, 5. 8. 1928

Slovenski biografski leksikon

Justin Gabriel (Elko), slikar in grafik, r. 8. apr. 1903 ključavničarju v Lj., kjer je obiskoval ljudsko šolo in 2 razr. realke (1916–18). Po nasvetu prof. Koželja je prestopil na lj. srednjo tehn. šolo, obiskoval tu (1918–21) kiparski in rezbarski oddelek pri Repiču in slikarskega pri Šantlu, študiral modeliranje, grafiko, lesorez in radiranje; z ustanovo pokrajinske uprave se je v jeseni 1921 podal na dunajsko slikarska akademijo, a jo je moral zaradi političnih dogodkov na Koroškem z ostalimi jugoslov. slušatelji zapustiti, na kar se je vpisal v umetniško šolo pri Sv. Ani v I. okraju in se tu v zimskem semestru izobraževal pri Fröhlichu; nato je bil v letnem sem. sprejet v 2. letnik dunajskega drž. grafičnega zavoda in tu študiral kot redni slušatelj do 1923 pod vodstvom Hrubyja, Lande in Puchingerja slikarstvo v olju, akvarel, pastel, grafiko, radiranje, bakrorez in litografijo, istočasno je obiskoval predavanja iz anatomije pri Hellerju na akademiji lepih umetnosti, večerne tečaje Hoffmanna v umetniško-obrtnem muzeju, tečaja za fresko-slikarstvo pri Hemplu ter za dekoracijo in črke pri Larischu. Z državno podporo je 1923 potoval v Berlin, Dresden, München, a z ukinitvijo štipendije mu je bil nadaljnji študij v inozemstvu onemogočen; jan. 1924 je stopil kot ilustrator in slikar v službo dnevnika Jutro, deluje tudi pri Domovini in Življenju in svetu, ilustriral je revije: Mladi junak, Prerod, Program, Zdravje, Domači prijatelj, naslikal je ovojni list Nove muzike, izdal in založil je 10 razglednic (1925), sodeloval pri razglednicah članov Udruženja grafikov, pri »Ex libris« jugoslov. ksilografov (1927), ilustriral Strnišove mladinske pesmi »Dedek jež« (1928); peča se s portretiranjem in figuralno kompozicijo, dela plakate v linorezu ter goji vse slikarske in grafične tehnike, posebno lesorez. Udeležil se je umetniških razstav na Dunaju (1923 dvakrat), dveh božičnih in na velesejmu v Lj. (1926, 1927), dveh jugoslov. v Pragi (jul. 1926, 1927), jugoslov. v Lvovu (1926), Plznu (febr. 1927), mednarodnih na Reki, v Firenzi (avg. 1927) in Lisboni (nov. 1927), v Zagrebu (okt. in dec. 1927), Novem Sadu (1927), Osijeku in pod Krizmanovim vodstvom v Lodzu (nov. 1927). — Prim.: Narodno djelo, Zagreb 6. febr. 1927; La Vedetta d'Italia, 21. sept. 1927; Vijenac 1928, 42; Domači prijatelj 1928, 71 (z avtoportretom in 7 reprodukcijami). *

Uredništvo: Justin, Gabriel (1903–1966). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi261563/#slovenski-biografski-leksikon (8. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine