Jurančič, Ivan (1861–1935)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 34, 19. 8. 1928

Slovenski biografski leksikon

Jurančič Ivan, čebelarski strokovnjak, r. v preprosti hiši pri Sv. Andražu v Slov. gor. 6. dec. 1861. 1875–7 je obiskoval realno gimn. v Ptuju, a je moral zaradi uboštva staršev študije opustiti. 1881–4 je bil vojaški godbenik pri 47. (pozneje 87.) avstr. pešpolku. 1885 si je ustanovil lastni dom v Andrencih pri Sv. Antonu v Slov. gor. in začel umno čebelarjenje s pomočjo knjig, ki mu jih je poslal sam Dzierzon, kateremu je ostal zvest učenec. 1902 je na Dunaju napravil izpit za čebelarskega strokovnega učitelja, 1905 pa kurz iz mikroskopije. 1903 je postal potovalni učitelj Čebelarskega društva za Spodnje Štajersko, od 1923 vrši po nalogu vel. župana mariborske oblasti kot honorarni potovalni učitelj pouk na Štajerskem in v Slov. krajini. Izumil je čebelnjak lastnega sistema, stiskalnico za vosek in klešče za jemanje satja iz panjev. Pri SČ je stalen sotrudnik od ustanovitve 1898, njegova Čebeloreja iz l. 1888. je ostala nenatisnjena. — Prim.: SIT III, 39 (s sliko); SČ 1925, 177 (s sliko). Gl.

Glonar, Joža: Jurančič, Ivan (1861–1935). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi260340/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine