Slovenski biografski leksikon

Johannes de Laybaco, slikar sr. XV. stol. na Kranjskem. Janez je bil sin slikarja Friderika iz Beljaka, ki je l. 1428 slikal v Ernestovi kapeli v Millstattu. Bil je lj. meščan. Ohranile so se nam signirane slike v prezbiteriju in na fasadi cerkve sv. Nikolaja na Visokem (1443) in v vsi notranjščini cerkve na Muljavi (1456), stilistično nedvomne in datirane pa v prezbiteriju cerkve na Kamnem vrhu v Suhi Krajini (1459). Janez je, kakor dokazuje primerjanje teh njegovih slik z onimi v Ernestovi kapeli v Millstattu, učenec svojega očeta, katerega slog se čuti v vseh njegovih delih. V tipih, v podajanju prostornine in gubanju oblek se giblje še v tradiciji, katere podlago tvori slog konca 14. stol. Izrazit in svojstven je njega obrazni tip, posebno brezbradih lic. Njegova dela, posebno svodi prezbiterijev, imajo odlične dekorativne kvalitete. Posebno odličen je po svoji barvnosti prezbiterij na Kamnem vrhu in še posebej njega svod. Zelo mojstrsko sta tu komponirana v trikotno svodno polje klečeč moleč angel in njega pendant bujno listnata rastlina, ki nosi na enem naprej visečih svojih listov v zelenkastem osnovnem tonu v listno ploskev dahnjen človeški obraz (duhovit zamislek ali avtoportret?). Njegov votivni avtoportret se je nahajal na fasadi cerkve na Visokem, a je v zgornjem delu uničen. V Janezovem delu prevladuje tradicijonalni idealizem in se kažejo šele prav rahli zarodki realizma 2. pol. 15. stol. — Prim.: Stelè, Slikar Johannes concivis in Laybaco, ZUZ, I., 1 sl.; isti, ZUZ, V., 43 sl. in DS 1924, str. 175 sl. (Kameni vrh); Hauser, v Jahrbuch d. k. k. Zkomm. N. F. IV. 2, str. 54 sl. Stl.

Stelè, Francè: Johannes de Laybaco (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi258803/#slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine