Slovenski biografski leksikon

Ješenak (Jeschenagg) Janez Pavel, narodni gospodar, r. 25. jun. 1755 v Slovenjgradcu, u. 19. sept. 1827 v Št. Andražu v Lav. dolini. Obiskoval je 10 let šole v Gradcu, postal mag. modroslovja, bil 1780 sprejet v lj. bogoslovje in ord. 26. dec. 1782. Kaplanoval je v Gornjem Gradu (1783), kjer so se takrat mladi duhovniki uvajali v pastirstvo, in na Vranskem, nato je župnikoval na novo ustanavljeni fari v Olimju ob Sotli (14. avg. 1785 do 30. jun. 1803), oskrboval (1800) istočasno župnijo v Podčetrtku, bil 3 mesece kanonik novomeškega kapitlja, postal 1803 vodja škof. konzistorijalne pisarne v Št. Andražu, bil škof. namestnik (1823 do apr. 1824) in 18. apr. 1825 potrjen za prošta novega lavant. stolnega kapitlja. V Olimju je poslovenil Mali katekizem, ki je bil v rabi še 1848. Tukaj je na mali kmetiji, ki so jo kupili farani zanj in za njegove naslednike, vzorno gospodaril ter po lastnih izkušnjah in nem. gospodarskih knjigah sestavil »Bukve za pomoč inu prid kmetam potrebne… Pervi deil od oskerblenja tih njiv« (Celje 1821). Delo, ki ga avtor imenuje »eno pervino za Slovence«, potrebno posebnega varstva, je kot ud štaj. kmet. družbe posvetil nadvoj. Ivanu. Dobro kmetovanje mu je »med vsim ta nar bol potrebna vednost«, in značilna je pripomba v predgovoru, da »bukve, katire so vam dosihmal v roke dane, so bukve svete vere, keršanskiga vuka inu pobožnasti ali andohti; takih bukov pak, iz katirih bi se znali kmetijo vučiti, ali katire bi vam per vaših vsakdanih potrebah na pomoč bile, vi nimate.« Poudarja pomanjkljivost slovenščine za taka dela, zaveda pa se svoje narodnosti. Skrbel je za domač naraščaj duhovščine, zato se je mnogo trudil, da je bila 1808 ustanovljena celjska gimnazija, kateri je sporočil tudi vse svoje knjige. — Prim.: Slomšek, Drobtinice 1848, 92 = Zbr. sp. III, 191; Orožen I, str. XVII; VI, 493, 529; Macun 66; Marn 23, 36; Glaser II, 84. Slika v župnišču v Olimju z lat. življenjepisom. Šr.

Šlebinger, Janko: Ješenak, Janez Pavel (1755–1827). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi257951/#slovenski-biografski-leksikon (21. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine