Jerovšek, Franc (1854–1937)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 27, 1. 7. 1928

Slovenski biografski leksikon

Jerovšek Franc, šolnik, r. 9. jan. 1854 v Tepanjskem Vrhu pri Konjicah. Obiskoval je osnovno šolo v Konjicah in Celju, gimn. v Celju (1866–1874), bil enoletni prostovoljec, študiral na graški univerzi (1875–9), napravil izpit iz klas. filol., slovenščine in stenografije, dovršil poskusno leto na I. gimn. v Gradcu 1883/4, bil do sept. 1886 suplent na kn. šk. priv. gimn. v Gradcu, nato služboval do upokojitve 31. okt. 1918 na gimn. v Mariboru; febr. 1921 je zopet nastopil službo, vendar ne reaktiviran. Potoval je po Italiji, Španiji, sev. Afriki, Grškem; odlikuje se po obsežnem znanju jezikov: govori ital., franc., angl., novo grščino, ruščino. Poslovenil je iz angleščine Lockeja dokaz iz I. knj. »An Essay on the Human Understanding«, da ni prirojenih idej (glmn. izvestje v Mariboru 1896) in nato istega pisatelja celotno delo O človeškem razumu (Lj., SŠM 1924–25), Učiteljev pomočnik pri rabljenju Prangovih modelov za spoznavo oblik in za risanje po začetnicah (Ped. letnik 1898, 139–237) in Ustroj telesne vzgoje po učiteljiščih (P 1905); objavil je nekoliko potopisnih spominov iz Plejstovske soteske (izv. marib. gimn. 1908), sestavil Besede in rekla namenjena učencem, ki se pripravljajo na čitanje 7. knj. Herodotovih zgodopisnih raziskovanj (Lj. 1911) in s Košanom Lat. vadbe za 7. in 8. r. gimn. (Lj. 1913) ter opisal življenje Jan. Koprivnika (PV 1913 in KMD 1915) in Blaža Matka (P 1910). Šr.

Šlebinger, Janko: Jerovšek, Franc (1854–1937). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi257268/#slovenski-biografski-leksikon (24. februar 2021). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine