Jerovšek, Anton (1874–1932)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 45, 4. 11. 1928

Slovenski biografski leksikon

Jerovšek Anton, duhovnik, r. 23. maja 1874 v Novi vasi pri Slov. Bistrici, je obiskoval ljudsko šolo doma, bil 1886–94 v gimn. v Mariboru, študiral 1894–8 bogoslovje v Mariboru in bil 1897 ord. Po kratkem službovanju kot kaplan v Vojniku je šel jeseni 1898 v Rim. Tu je bil kaplan pri cerkvi S. Maria dell' Anima, študiral na gregorijanski univerzi cerkveno pravo in 20. jul. 1900 dosegel cerkvenopravni doktorat. Nato je bil 1900–03 v Mariboru škofov tajnik in suplent za verouk na drž. realki, 1903 je bil na realki stalno nameščen. L. 1911. je stopil v pokoj in kmalu nato prevzel vodstvo tiskarne sv. Cirila in z njo združene trgovine s papirjem in devocijonalijami ter je vse podjetje dvignil in razširil. Ves čas je sodeloval pri prosvetnih in zlasti pri gospodarskih organizacijah (n. pr. Spodnje-štaj. ljudski posojilnici v Mariboru, Zadružni zvezi, Zadružni gospodarski banki). Ob prevratu je bil agilen član Narodnega sveta v Mariboru, po prevratu član mestnega sosveta, po obč. volitvah 1921 član obč. in mestn. sveta. L. 1924. je z uspehom delal na to, da so se slov. stranke v Mariboru združile za obč. volitve v enotno fronto na podlagi jasno dogovorjenega programa za delo v obč. svetu. V obč. svetu ima finančni referat. L. 1925. je postal papežev komornik. Piše v SGp in Stražo gospodarske članke. VBV 1901–06 je prinesel nekaj krajših J.-ovih spisov cerkvenopravne vsebine in ocen kanonističnih del. V izvestjih drž. realke v Mariboru je objavil razpravi o rimskih katakombah (1902) in o antično-poganskem suženjstvu (1903). *

Uredništvo: Jerovšek, Anton (1874–1932). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi257186/#slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine