Slovenski biografski leksikon

Jeretin Janez Krst., tiskar in početnik slov. gled. iger v Celju, tam r. 24. avg. 1803, u. 20. nov. 1853. Dne 11. nov. 1821 se je poročil z Julijano Neubert iz Gleisdorfa še kot barvarski mojster, kot okrožni tiskar se navaja 1828; bil je mestni odbornik, mag. blagajnik in častni mešan. Tiskarno je opremil s strojem za brzotisk in z ličnimi novimi črkami. Med slov. tiski je omeniti Slomškova molitvenika za šolarje: Angel in Sv. opravilo (1846), pastirski list Svetla resnica v zmešani svet in Drobtinice (1848). V dobo tiskovne svobode je 1. apr. 1848 začel izdajati prvi celjski nemški list Cillier Wochenblatt. Zeitschrift zur Belehrung u. Vertretung des Bürger- und Bauernstandes, 1. jul. pa tednik Celjske slovenske novine; njim je pod Drobničevim uredništvom sledila »Slovenska čbela. Berilo za obudo in omiko slovenskega duha« (3. jan. — 27. marca 1850). Kot zaveden narodnjak je J. prvi uveljavil slovenščino tudi v mestnem gledališču. Pod njegovim vodstvom so 12. nov. 1848 zapeli slov. pesmi Zakonski prepir in Moje želje ter po lj. repertoarju igrali veseloigre: Županova Micka (16. sept. 1849 in 7. marca 1852), Dobro jutro (30. nov. 1851), Golfan starec (14. dec. 1851) in Tat v mlinu (1. jan. 1852). Ves dohodek teh dobro uspelih diletantskih predstav je J. naklonil revežem in po ognju in povodnji ponesrečenim. — Po njegovi smrti je malo časa vodil podjetje kot okrožni tiskar sin Julij Florijan (r. 5. apr. 1828, u. 12. marca 1855), nato pa Edvard Jožef (r. 13. marca 1833, u. 21. sept. 1881), ki je bil po očetovem zgledu buditelj in vodja gled. predstav na diletantskem odru v čitalnici (od 1862) in tudi v mestnem gledališču, kjer so v korist bolnice 16. dec. 1866 uprizorili zadnji slovenski predstavi, šaloigri Bob iz Kranja in Le naravnost. Med čitalniškimi igralkami te dobe je nastopila tudi E. soproga Ana, hči kameralnega uradnika dr. Bl. Wicherja iz Podpeči pri Jurjevem. Po E. smrti je prešla tiskarna v last njegove vdove, ki jo je prodala Janezu Rakuschu. — Prim.: N. 1851, 244; 1853, 379; Orožen, Cel. kronika 204, 209, 215, 217, 225–6; Fekonja, DS 1897, 179, 212, 213, 244, 245; Gubo, Cilli 348; Hausmann, Südsteiermark, 183. Šr.

Šlebinger, Janko: Jeretin, Janez Krstnik (1803–1853). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi256411/#slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine