Jeran, Fran (1881–1954)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 26, 24. 6. 1928

Slovenski biografski leksikon

Jeran Fran, matematik in organizator kulturnega in humanitarnega dela, r. 5. okt. 1881 v Lj. Po dovršeni realki v Lj. 1900 je obiskoval 2 sem. tehn. visoko šolo in 8 sem. univerzo v Gradcu, nato služboval na II. real. gimn., na zasebni Marijini realki in na dež. realki v Gradcu (1908–9), od okt. 1909 je nameščen na realki v Lj. Spisal je Osnovne pojme opisne geometrije (Lj. 1920), popravil in razširil Matkovo Geometrijo za 4. in 5. r. srednjih šol (Lj. 1922), priredil 2. izd. Matkove Geometrije za 6., 7. in 8. r. sred. šol (Lj. 1921) in Matek-Peterlinove Aritmetike za 1., 2. in 3. r. sred. šol (Lj. 1922), sestavil Kažipot za izbiro šol in poklicev z dodatkom o notranjem ustroju najvažnejših šol (Lj. 1914) in podal Osnutek učnega načrta za geometrijo in geom. risanje na meščanskih šolah (P 1921, 21). Kot tajnik bivšega Odbora SHS-žena je organiziral 1918 »Blagdan« v Sloveniji, bil tajnik bivšega društva Naše srce, zveze dobrotvornih in nravstvenih organizacij v Lj. v l. 1923 in 1924, deluje kot tajnik Vzgojevalnega in izobraževalnega društva Domovina od 1917, kot tajnik in ravnatelj Akad. kolegija v Lj. od ustanovitve 1921 dalje, kot blagajnik dij. podpornega društva Radogoj v Lj. (od 1923), bil je član višjega šol. sveta v Lj. (1921–22); kot predsednik, Prof. društva sekcija Lj. (od 1925) je organiziral izdelavo podrobnih učnih načrtov za reformirane tipe srednjih šol, je član nadzorstva Centralnega akad. podpornega društva v Lj. (od 1922), načelstva Gospod. zadruge j. a. n. d. Jadran v Lj. (od 1922), nadzorstva Kreditne in pripomočne zadruge Prof. društva v Beogradu in vodja večerne šole Vidovičevega kluba v Lj. (1926/27). Šr.

Šlebinger, Janko: Jeran, Fran (1881–1954). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi255760/#slovenski-biografski-leksikon (24. februar 2021). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine