Slovenski biografski leksikon

Jenko Franc Jožef, knjigar in tiskar v Celju; glavni bijogr. dati so neznani. V zapiskih obč. sveta je 1785 označen kot meščanski trgovec in knjigar, 1788 je bil celjski župan, davčni register ga 1790 beleži kot knjigarja, hiš. št. 50. Založil je med dr. O. Gutsmannovo Gründliche Anleitung die wind. Sprache von selbst zu erlernen (1786), Dobru opomineine na bounike (1787), Kalchbergovo dramo Die Grafen v. Cilli, eine Begebenheit aus der Vorzeit (1791), Breznikovo Večno pratiko (1791). V lastni tiskarni je začel tiskati l. 1791.; najbrž je kupil lj. filijalko, ki jo je od 1788 v Celju vodil faktor Fr. Schütz, a se je 1791 osamosvojil in si uredil lastno novo tiskarno, s katero se je 1792 preselil v Ptuj. J. je razvijal živahno podjetnost, o tem nam pričajo poleg številnih nemških tiskov, namenjenih večinoma potrebam duhovništva, Jacominijeva Expositio doctrinae christianae I—II. (1791) in slov.: Zagajškova Slov. gramatika (1791), Goličnikov prevod A. Janše Popolnoma podvučenje za vse čebelarje (1792), Življenje sv. Marjete od Kortona (1794), Jan. Šimonca To terpleine inu smert našiga G. Jez. Kristusa (1794; VBV 1912, 332), Molitve inu hvale pesmi (1796); 1793 je izd. 4 zvezke »Damen - Bibliothek«. Z l. 1796. preneha njegovo delovanje, naslednik mu je bil Seb. Kaiser. — Prim.: Orožen, Cel. kronika 283; Fekonja, DS 1897, 211; Simonič 49, 180, 358, 583, 618; Gubo, Cilli 321, 324; Pock v Hausmannovi Südsteiermark, 182. Šr.

Šlebinger, Janko: Jenko, Franc Jožef (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi254349/#slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine