Jeglič, Ciril (1897–1988)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 24, 10. 6. 1928

Slovenski biografski leksikon

Jeglič Ciril, ing. agr., leposlovec in vrtnarski pisatelj, r. 26. jan. 1897 v Sv. Križu pri Litiji kot nadučiteljev sin. Dovršil je gimn. v Lj. (1916), študiral po enoletni vojaški službi na zemljedelski visoki šoli na Dunaju in na gospodarsko-šumarski fakulteti v Zagrebu, ki jo je dovršil pomladi 1922. Nato je bil nekaj tednov v Vojvodini in služboval od 1. sept. 1922 kot kmet. adjunkt in domači učitelj pri graščaku Gv. Pongracu v Dornovi pri Ptuju, od 1. avg. 1923 pri podjetju Vrt (Džamonja i dr.) v Mariboru, od 5. nov. 1923 pri mestnem gospodarskem uradu v Lj.; jeseni 1924 je postal suplent, po profesorskem izpitu iz poljedelske in kmetijsko-upravne skupine (poleti 1926) pa z 29. avg. 1927 profesor na drž. kmet. šoli na Grmu, od 1. apr. 1928 na srednji kmet. šoli v Mariboru. Svoje književne poskuse je pošiljal kot nižješolec v Kržičev Vrtec, višjegimnazijca je uvedel Iz. Cankar v DS (pesmi in črtice s psevd. J. Plot). Kmet. tiskovna zadruga mu je izdala zbirko črtic Obrazi (1924). Strokovno književno delo je pričel 1922 v Kmetovalcu, od 1923 je stalen sotrudnik Sadjarja in vrtnarja; napisal je tudi več člankov v dnevnem časopisju in kmet. strokovnih listih. Mnogo zanimanja so zbudili zlasti spisi in predavanja o cveticah n. pr. v Mladiki (od 1926). Ilustr. opisi sobnih rastlin izidejo z naslovom Naše prijateljice v Mohorjevi knjižnici. J. je tudi vnet organizator in pospeševatelj slovenskega vrtnarstva. *

Uredništvo: Jeglič, Ciril (1897–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi252151/#slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine