Slovenski biografski leksikon

Javornik Placid (Jernej), O. S. B., biblicist, r. 22. avg. 1803 v Trsteniku na Gor., u. 30. nov. 1864 pri Sv. Juriju pod Taborom blizu Št. Pavla v Labodski dolini. Šolal se je v Lj. in Karlovcu (gl. trsteniški Status animarum, pripombi k l. 1815 in 1820), potem stopil v benediktinski samostan v Št. Pavlu na Kor., študiral teologijo v Celovcu in bil ord. 24. avg. 1831. Nekaj časa je nadaljeval bogoslovne študije na Dunaju in napravil biblični rigoroz, nato so ga poslali v dušno pastirstvo, kmalu pa za profesorja starozakonskega bibličnega študija v Celovec. L. 1850. je šel za župnika v Št. Jurij blizu Št. Pavla v Labodski dol., kjer je ostal do smrti. J. je 1848 pisal v Slovenijo, poslovenil Schlörovo knjižico Šest nedelj pobožnosti v čast sv. Alojzija Gonz. (Gradec 1849. 1854. 1865), v Drobt. 1858 objavil premišljevanje o Kristusovem trpljenju. Posebno zaslugo pa ima kot prevajavec sv. pisma. L. 1847 je v Lj. izšel 1. snopič, 1849 ves I. zvezek Svetega pisma starega zakona, ki je prinesel slovenski, po vulgati prirejen, hebrejski izvirnik upoštevajoč prevod 1. Mozesove knjige (Geneze) z obsežnim komentarjem. Prvi snopič, obsegajoč uvod in prvih 20 pogl. z razlago, je naznanil in toplo priporočil Slomšek (Ljubomir) v Novicah 1847, 199, 204. V tem času je moral nastati načrt, da se izda cela biblija po krajši osnovi, kot je bila za 1. zvezek. V taki krajši obliki sta izšli izpod Javornikovega peresa še 2. in 3. Mozesova knjiga (Celovec 1854, Društvo sv. Mohorja). Podjetje se ni nadaljevalo, menda deloma zaradi finančnih težav, deloma zaradi diferenc z Ljubljančani, ki so se izenačile z načrtom lj. Wolfove izdaje sv. pisma (prim. Jezičnik XXIV, 17. 18). Za to izdajo se je besedilo pentatevha, Jozuetove knjige in 1. in 2. knjige kraljev priredilo po Javornikovem prevodu (prim. I. zv. str. XV). — Prim.: N. 1864, 430; Janežič, SG 1865; Jezičnik XXIV, 62–64; Glaser III, 111. 266; Perne, Trstenik (Lj. 1903) 67–69; poročilo župn. urada v Trsteniku iz uradnih knjig. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Javornik, Placid (1803–1864). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi251308/#slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine