Jarc, Evgen (1878–1936)
Foto Franjo Mavec, Lojze Mavec

Slovenski biografski leksikon

Jarc Evgen, politik, r. 7. dec. 1878 v Novem mestu, živi v Lj. Študiral je gimn. v Novem mestu (1889–97), klasična filologijo, slavistiko in filozofijo na univerzi v Gradcu (1897–901), služboval je kot prof. v Kranju (1901–8) in od 1908 na I. drž. gimn. v Lj. Na univerzi se je inicijativno udeležil gibanja katol. dijaštva in bil med ustanovitelji slov. akad. društva Zarje(Gradec 1901) ter prosvetnega društva Naprej (Gradec 1902), ki je bilo predvsem namenjeno delavstvu. V Kranju je bil med ustanovitelji prosvetnega društva Kranj (1902), več let predsednik, v Lj. predsednik Slov. Straže (od ustanovitve do vojne), podpredsednik Slov. kršč.-soc. zveze (1909–11), predsednik Slov. katol. akad. starešinstva (jan. 1924–7) in je sedaj poslevodeči podpredsednik Kmečke zveze in podpredsednik Kmetijske družbe. V prosvetnih in drugih društvih je imel številna predavanja; strokovno se je izpopolnil v agrarnih zadevah in predaval o njih na raznih tečajih. Udeležil se je na katol. shodih v odsekih in plenumu, bil podpredsednik odseka za književnost in umetnost III. slov. katol. shoda (1906), govoril o kulturnih silah katolicizma (III. slov. katol. shod v Lj., 108–13), bil podpredsednik (IV.) slov.- hrv. katol. shoda (1913), nastopil na deklaracijskih shodih v Škofji Loki in Metliki, na številnih strankinih shodih, in je član načelstva in izvršilnega odbora SLS. V kranjskem dež. zboru je zastopal splošno kurijo Kranj-Škofja Loka (dec. 1908–18), bil član raznih odsekov, dež. odbornik (do 1910) in je govoril za slov. univerzo (1909). V drž. zboru je zastopal volivni okraj Novo mesto-Črnomelj (1910–18) in govoril zlasti 1917 o prehrani in persekucijah. V oblastno skupščino lj. oblasti je bil izvoljen 1927 (Črnomelj in Ribnica), je oblastni odbornik in poročevavec finančnega odseka. Sodeloval je pri KO (Moderna nemška drama, 1904, 12–17, 182–96, 434–44; Maurice Maeterlinck — kot pesnik in mislec, 1904, 309–26; Boj proti senzačnemu in umazanemu slovstvu, 1905, 261–9; Vseučiliška ekstenzija in ljudska vseučilišča, 1906, 221–41), pri DS (Ljudske knjižnice, 1906, 12–5, 106–10), pri Času (Teozofična družba, 1908, 88–9; Iz zgodovine majniške deklaracije, ibid. XXI, 245–67) in je sotrudnik političnih listov SLS. — Slika: Slov.-hrv. katol. shod v Lj. 1913, 16; IS 1928, 147. Pir.

Pirjevec, Avgust: Jarc, Evgen (1878–1936). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi250346/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine