Slovenski biografski leksikon

Janežič Simon, urednik in gospodar MD, r. 11. jul. 1841 v Lešah pri Sv. Jakobu v Rožu, u. 18. febr. 1908 v Celovcu, brat Antona in Valentina J. Po dovršeni nižji gimn. v Celovcu je vstopil v kadetnico, služil kot častnik pri 7. pp. v Benetkah in Gornji Italiji. Ker je bil slabega zdravja, so ga 1869 upokojili, na kar se je preselil v Celovec in tam vodil gospodarstvo vojaške bolnice ter tiho živel pri bratu Valentinu. Zanimal se je za prirodopis, narodno gospodarstvo in zgodovino. Andrej in Lambert Einspieler sta ga pridobila za narodno delo. Pomagal je Lambertu E. pri urejevanju knjig MD, Andreju pa v blagajniških poslih. Po Umkovi smrti je postal urednik Besednika ter ga urejeval 1872–74. 10. febr. 1874 je bil na mesto učitelja Gregorja Somerja izvoljen v odbor MD, v kateri je vodil gospodarske posle in urejeval imenik udov. Ko je MD dobila lastno tiskarno, je nadzoroval delo v njej in vodil tisk. račune. 1878 se je družba nastanila v kupljeni hiši na Benediktinskem trgu; tu je vodil tiskarno in knjigoveznico. Po bos. okupaciji je vodil namesto Andreja E. tudi družb. račune, pa Andrejevi smrti je bil blagajnik in ravnatelj tiskarne in knjigoveznice. Glavna delo stavbnega odbora za novo tisk. poslopje je vodil on; za l. 1894. so se družb. knjige že tiskale v novi tiskarni. L. 1899. je bil izvoljen za podpredsednika MD. — Prim. Sket, KMD 1909, 65 (s sliko). F. K.

Kotnik, Fran: Janežič, Simon (1841–1908). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi248885/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine