Slovenski biografski leksikon

Hubad Josip, prirodoslovec, r. 1. marca 1850 v Vodicah na Gor., u. 31. okt. 1906 na Velikem Lošinju. Po dovršeni ljudski šoli pri frančiškanih v Kamniku je obiskoval gimn. v Lj. (1863–1871), študiral na dunajski univerzi prirodoslovje, služboval na meščanskih šolah na Dunaju (1874–5), bil vzgojitelj pri baronu Morpurgo v Trstu (1875–9) in istočasno suplent na tržaški drž. gimn. (1876). Po prof. izpitu iz prirodopisja (febr. 1880) je bil poskusni kandidat na dunajski akad. gimn., nato suplent na višji realki in nižji gimn. v 8. okraju (do 1884) in 2 leti vzgojitelj pri grofu Lud. Wodzickem; 1884 je bil premeščen na nižjo gimn. v Kranj, po njeni ukinitvi (1887) prideljen v službovanje na gimn. v Lj., se je 1894 vrnil kot ravnatelj na obnovljeno gimn. v Kranj, ki jo je uspešno vodil 12 let. Z njegovim vztrajnim sodelovanjem je dobil zavod dostojno novo poslopje in praktično notranjo opremo. V mlajših letih je H. mnogo potoval, bil je na Francoskem, v Londonu, Italiji, Nemčiji, Varšavi in Petrogradu. Z gmotno pomočjo kranjskega dež. odbora je po učnem načrtu za 8 razredne osnovne šole napisal »Prirodopis za ljudske in mešč. šole v treh delih« (I. del., Lj. 1892); pri spisih prirodnin se redno ozira na njih pomen v vsakdanjem življenju in v prirodnem gospodarstvu ter navaja mladino k opazovanju prirode (SN 1892, št. 158; P 1892, 347). Po naročilu min. za poljedelstvo je poslov. nemško brošuro (Die Nonne) »Smrekov prelec« (1892); preiskoval je od 1891 vode lj. okolice ter na podlagi lastnih poskusov opisal povzročitelja račje kuge in priporočal salicilovo kislino močvirskega osladja kot razkužilo proti račjemu kvarljivcu (Izvestje II. drž. gimn. v Lj. 1894); njegove preparate »človeške ribice« hrani zoološki muzej na Dunaju. — Prim.: Pernè v izv. kranjske gimn. 1907; UT 1906, 45; Slovenec 1906, 251; Gorenjec 1906, 44. — Slika: IS 1928, 35. Šr.

Šlebinger, Janko: Hubad, Josip (1850–1906). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi241270/#slovenski-biografski-leksikon (21. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine