Hrovat, Florentin (1847–1894)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 2, št. 8, 21. 2. 1926

Slovenski biografski leksikon

Hrovat Florentin (Janez Nep.), O. F. M., pisatelj, r. 11. maja 1847 v Zgornjem Tuhinju na Gorenjskem, u. 3. maja 1894 v Novem mestu. Po dovršeni franč. ljudski šoli v Kamniku (1859) ga je vzel stric o. Ladislav H. k sebi v Novo mesto, kjer je po 6. gimn. razr. vstopil v frančiškanski red (1865), dovršil 7. in 8. gimn. razr. ter 2 leti bogoslovja na Kostanjevici pri Gorici, ostali dve pa v Lj., bil 1870 posvečen v mašnika, postal 1872 učitelj na ljudski šoli v Kamniku, bil 1876 premeščen na deško ljudsko šolo v Novo mesto, kjer je do smrti deloval kot njen vodja ter poučeval tudi na obrtni šoli. Kot mladinski pisatelj je poslovenil 17 povesti Krištofa Šmida (Novo mesto 1880 do 1895 in poznejši natisi) in opisal življenje Andreja Hoferja (Vrtec 1881); sestavil je po raznih virih kratko zgodovino kranjskih mest (Vrtec 1882–4; ponatis: Novo mesto 1885) in s sodelovanjem učiteljev novomeškega okraja »Novomeško okrajno glavarstvo« (Lj. 1885); objavil je življenjepise sadjarja in misijonarja Fr. Pirca (Celovec, MD 1887), Lovrenca Lavtižarja, misijonarja v sev. Ameriki (Drobtinice 1891), p. Lad. Hrovata (DS 1891), Janeza Volčiča (v dodatku k Volčičevi Zgod. Šmarješke fare 1887, 117 in v Življenju Marije in sv. Jožefa V, 252), v črtici »Iz popotnega dnevnika« je opisal svoje potovanje do Oberammergaua (DS 1891). S prispevki nabožne vsebine, zlasti z življenjepisi serafinskih svetnikov in svetnic, je 8 let marljivo sodeloval pri Cvetju z vrtov sv. Frančiška (VII-XIII), priredil je 9. natis Baragove »Dušne paše« (1886), dopisoval Slovencu, za tiskarja in založnika J. Krajca je v jezikovnem oziru popravljal rokopise, vestno vodil več let okrajno učiteljsko knjižnico ter uredil in katalogiziral listine novomeškega kapitlja. — Prim.: DN 1894, št. 10; Slovenec 1894, št. 101; Vrtec 1894, 127 (s sliko); J. Benkovič: DS 1894, 353, 385 (s sliko); Furlan ČZN 1926, 48. Šr.

Šlebinger, Janko: Hrovat, Florentin (1847–1894). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi240719/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine