Slovenski biografski leksikon

Hrašovec Franc, pravnik in društveni delavec, r. 31. avg. 1821 pri Št. Jurju ob Ščavnici, u. v Gradcu 25. jul. 1909. Ljudsko šolo je obiskoval pri Sv. Duhu, v Cmureku in Mariboru, dovršil tukaj tudi 6 razredov gimn., filozofijo (1842) v Gradcu. Vstopil je nato v red benediktincev, a je že 1844 prestopil na pravoslovno fakulteto v Gradcu, 1845 na Dunaju, kjer je dovršil študije. 1848 je služboval kot praktikant pri graškem magistratu; v družbi Muršeca, Kvasa, Kranjca in Tomana se je vnel za slovenstvo. Po izpitu za samostojnega okr. komisarja (1848) in sodnem izpitu (1849) je postal kazenski sodnik pri patrimon. gosposki v Gor. Radgoni. Po organizaciji državnih sodišč je bil 1851 praktikant pri dež. sodišču v Celju, nekaj mesecev v Gornjem Gradu, potem zopet v Celju in Ormožu. Iz vseh teh krajev je dopisoval v N, zlasti o porotnih razpravah v Celju ter o življenju in običajih Haložanov. V absolutistični dobi je prišel na Hrvaško, postal 1854 pristav v Pregradu, preiskovalni sodnik v Požegi, okrajni predstojnik v Sisku (1856). Ko so bili po vzpostavitvi ustavnih razmer 1862 vsi nedomačini odslovljeni, je bil prideljen okrajnemu uradu v Brežicah, kjer je tedaj deloval njegov sorodnik dr. Razlag. 1863 je bil poslan v Gmünd na Koroškem. Tu je bil do 1868 okrajni predstojnik, potem do 1879 okrajni sodnik. Od tega leta pa do svoje vpokojitve 1889 je služil v isti lastnosti v Špitalu ob Dravi. Bil je tudi tu v vednih stikih s koroškimi Slovenci, zlasti z A. Einspielerjem. V pokoju je živel celih 20 let v Gradcu, duša slovenskega društvenega življenja in v vednem občevanju s slovenskim dijaštvom, ki mu je bil velik dobrotnik. — Prim.: Slovan, 1904/05, 287; SN 1909, 172; E 1909, 210. Pc.

Polec, Janko: Hrašovec, Franc (1821–1909). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi238229/#slovenski-biografski-leksikon (9. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine