Slovenski biografski leksikon

Holz Vatroslav, pisatelj, r. 1. avg. 1844 v Gornjih Verjanah pri Sv. Trojici v Slov. goricah, u. 9. maja 1914 v Lj. Tri leta se je šolal pri Sv. Ani na Krempergu, se izučil v Mariboru pozlatarstva in nekoliko slikarstva (1860–64); poleti 1865 je moral k vojni mornarici, kjer je služil nazadnje kot podmojster slikarske in pleskarske delavnice v puljskem arzenalu; dec. 1872 je postal odpravnik pri SN, 1873 pomožni uradnik pri marib. magistratu, jan. 1878 uradnik pri banki Slaviji v Lj. Z zasebnim trudom si je pridobil precejšnje liter. znanje in spoštovanja vredno občno izobrazbo. Od 1872 je začel delovati tudi literarno. Objavil je v Zori in Kresu nekaj pesmi, napisal napol novelistični, napol potopisni avtobiografski spis »Iz zapiskov slovenskega umetnika« (Zora 1875, od l. 1864 do po bitki pri Visu 1866) in kot nadaljevanje avtobiografsko novelo v pismih »Idealist« (Zora 1876; od l. 1870–1874). Pozneje ko je bil potnik zavarovalne banke, je napisal dolgo vrsto potopisnih črtic s potovanj po slovenskih in hrvaških krajih pa tudi po Italiji, največ v listkih SN (od 1881 dalje) pa tudi drugod (O domovini lepih umetnosti, Slovan 1906, nadaljevanje 1910); v njih se bavi rad tudi z umetnostjo in književnostjo. Mnogo je pisal o slikarstvu in slikarjih, tako o bratih Juriju in Janezu Šubicu (Slovan 1886, LZ 1889, 1890, Slovan 1903), Ivanki Kobilčevi (LZ 1890), M. Pernhartu (SN 1897), A. Progarju (objava njegovih pisem LZ 1896), L. Grilcu (Slovan 1910) i. dr. Za H.-a posebno značilni pa so osebni spomini na razne književnike in druge znamenite može: Na grobu Jož. Ogrinca (LZ 1890), Spomini na znamenite može slovenske (Edinost 1892 in posebe), Spomini na Gregorčiča (Slovan 1907, 1908), A. Aškerca (ib. 1912, 1913), Jos. Cimpermana (ib. 1913) itd. Teh je ostavil ob smrti celo knjigo »Sto znamenitih mož. Spomini na osebno občevanje z njimi«. Pridružujeta se jim avtobiografska spisa »Roman umetniškega samouka« (Slovan 1904, mladost in učna doba do 1864) in »Povabljeni nepoklicanec« (Slovan 1914; začetki njegovega pisateljskega dela 1872–78). V rokopisu je ostavil tudi zvezek pesniških poskusov »Nerazvito brstje« iz 1865–1912 (Slovan, 1913, 169). Psevd. Vatroslav, Prostoslav Kretanov, Lovro Anželov, 0lčev Igo. — Prim.: Razen avtob. spisov še: Šestdesetletnico, Slovan 1903, 96 (s sliko); Jutro 1924, št. 112; UT 1914, št. 20; LZ 1914, 293; SIT 1914, 20 (s sliko). Slika v Slovanu 1910, 39; IS 1928, 27. Groharjev portret v Nar. galeriji v Lj. Grf.

Grafenauer, Ivan: Holz, Vatroslav (1844–1914). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi236750/#slovenski-biografski-leksikon (22. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine