Slovenski biografski leksikon

Hočevar Franc, matematik in šolnik, r. 10. okt. 1853 okr. komisarju v Metliki, u. 19. jun. 1919 v Gradcu. Gimn. je končal v Lj. 1861–71, nato odšel na univ. na Dunaj, kjer je takoj po končanih študijah postal asistent na tehniki. 1879–91 je bil gimn. prof. v Innsbrucku, kjer se je medtem 1883 habilitiral. 1891 je postal izr. prof. matematike na nemški tehniki v Brnu, 1894 postal reden, 1895 pa bil pozvan na tehniko v Gradcu, kjer je ostal do smrti. Mnogo je deloval na znanstvenem polju, posebno znan pa je kot pisec šolskih knjig za pouk matematike na srednjih šolah, ki se odlikujejo s kratkostjo, jasnostjo in konciznostjo matematičnega sklepanja. 1881 je v progr. gimn. v Innsbrucku priobčil dva članka: Über das Combinieren zu einer bestimmten Summe in Zur Lehre von der Theilbarkeit der ganzen Zahlen. Sitzungsberichte dunajske akad. so prinesli sledeče njegove članke: Über die Ermittlung des Wertes einiger bestimmter Integrale (74, II, 155; 1876), Über eine partielle Differentialgleichung erster Ordnung (76, II, 740; 1877), Über die Integration eines Systems simultaner Differentialgleichungen (78, II, 47; 1879), Über die Lösung von dynamischen Problemen mittelst der Hamiltonschen partiellen Differentialgleichung (79, II, 567; 1879), Über einige Versuche mit einer Holtzschen Influenzmaschine (83, II, 709; 1881), Zur Integration der Jacobischen Differentialgleichung Ldx + Mdy + N (xdy – ydx) = 0 (85, II, 848; 1882), Bemerkungen zur Simpsonschen Methode der mechanischen Quadratur (90, II, 908; 1884), Über die Zerlegbarkeit algebraischer Formen in lineare Faktoren (113, II a, 407; 1904), Über die Bestimmung der quadratischen Teiler algebraischer Formen (116, II a, 153; 1907). Pridno je sodeloval tudi pri Monatshefte für Mathematik and Physik. Njegove šolske knjige pa so desetletja, vse do 1919, dominirale v avstrijskih nemških srednjih šolah. Lehr- u. Übungsbuch der Arithm. f. die unteren Cl. der Gymn. u. verwandten Lehranstalten je izšel 1893 v 2. izd., 1904 že v 5. Sledili so mu učbeniki za razne zavode: Arithmetik u. Algebra f. Obergymn. (1902), Lehrb. der Arithm. u. Algebra f. Oberrealschulen (1902), Übungsbuch der Geometrie f. Untergymn. (1888²), Lehr- u. Übungsbuch der Geometrie f. Untergymn. (1886, 1902⁶, 1905⁷, 1891 ital. prevod), Lehrb. der Geom. f. Obergymn. (1888, 1891, 1897⁴, 1904), Lehrb. der Geom. f. die oberen Cl. der Realschulen u. verwandten Anstalten (1889, 1906) Geometrische Übungsaufgaben f. das Obergymn., 1. Heft: Planimetrie u. Stereometerie (1888, 1896³), 2. Heft: Trigonometrie u. analyt. Geometrie (1903³), Geometrische Übungsaufgaben f. die oberen Cl. der Realschulen u. verwandten Lehranstalten (1889). Po l. 1910. so bili vsi ti učbeniki prikrojeni za oba tipa gimn. posebe, in posebe za vse tri njih stopnje: 1. (1.–3. razr.), 2. (4. in 5. razr.), 3. (6.–8. razr.) ter so do 1919 doživeli še mnogo izdaj. Enako so njegovi učbeniki dominirali tudi v hrv. šolstvu. V hrv. prevodu je izšla njegova Aritmetika za niže razrede (1893, 1896, 1902, 1910), Geometrija za niže razr. gimn. (1890, 1896, 1900, 1903, 1911, 1915), Aritmetika i algebra za više razr. sred. škola (1902, 1905, 1913, 1917); Segnova Geometrija za više razrede je v 2. izd. (1906) prirejena po H. Po reformi gimn. pouka na Hrvaškem iz l. 1917 so izšli njegovi učbeniki aritmetike za posamezne razr.: za I. 1917, 1919, 1925⁶, II. 1921, 1925⁵, III. 1917, 1919, 1925⁵, IV. 1918, 1921, 1924, 1925, V. 1917, 1921, VI. 1918, 1921, 1923. VII. & VIII. 1919. Za bosenske zavode je priredil njegov učbenik geometrije za nižje razrede Bosutić. — Prim.: NV 30, 371. Gl.

Glonar, Joža: Hočevar, Franc (1853–1919). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi233202/#slovenski-biografski-leksikon (27. september 2022). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine