Slovenski biografski leksikon

Hermann Jožef a. S. Hilario, diskalceat in bogoslovni pisatelj, r. na Dunaju neznano kedaj, u. neznano kedaj in kje. Študiral je na Dunaju, kjer je bil menda tudi ordiniran, bil 1742 lektor v dunajskem konventu, od 1757 eksaminator v lj. liceju, 1758 definitor nemškočeške province, od 1766 v Lj. lektor teologije in kanonistike, provincijal, nemški pridigar, prijor, od 1766–72 kot lj. škofijski konzistorijalni svetnik prisednik cerkvenega zakonskega sodišča. Izd. je: Theologia Augustiniano-Thomistica iuxta mentem genuinam et inconcussa dogmata D. Thomae Aquinatis, Viennae 1743–45 (obsega štiri traktate: 1. De Deo eiusque existentia, 2. De visione Dei, 3. De scientia Dei, 4. De voluntate Dei, imenovana »Ilias in nuce« tomistike; v 2., zelo razširjeni izd., Viennae 1751, je dodanih troje novih delov: 5. De trinitatis mysterio, 6. De legibus, iure,. iustitia, gratia, iustificatione, merito, 7. De incarnationis mysterio); Praeambula ad universum ius canonicum collecta ad usum et commodum candidatorum iuris prudentiae (Labaci 1757, s posvetilom knezu Alfonzu Gabrijelu Porzii); Decisiones iuridico-canonicae ex libro I & II decretalium Gregorii Papae IX., legibus fulcitae, rationibus firmatae ac ab adversariorum obiectis vindicatae, Viennae 1758; Decisiones iuridico-canonicae ex libris III, IV & V Decretalium Gregorii Papae IX., Viennae 1760, s posvetilom dunajskemu nadškofu Migazziju; Examen ordinandorum, per quaestiones distributum … additis statutis circa clericos et ordines, Graecii 1774; Quaestiones selectae scripturisticae excerptae ex IV Evangelistis (Labaci s. a., Venetiis 1775²); Quaestiones principaliores polemico-dogmatico-theologicae de sacra scriptura et traditionibus, Labaci 1766 (s posvetilom lj. škofu Petazziju); Supplementum theologiae scholasticae Augustiniano-Thomisticae continens quaestiones speculativas ex tractatibus moralibus, Viennae s. a. - Prim.: lj. škofijski arhiv; Pohlin; uvode njegovih del. Gl.

Glonar, Joža: Hermann, Jožef a. S. Hilario. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi229950/#slovenski-biografski-leksikon (25. junij 2022). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine