Slovenski biografski leksikon

Herg Lavrencij, nabožen pisatelj, r. 9. avg. 1829 v Središču, u. 28. avg. 1906 v Mariboru. Gimn. je 1841–47 študiral v Varaždinu, filozofijo 1847–49 v Gradcu. Gimnazijcu so zbudile narodno zavest pesmi Kačića-Miošića. V marčni revoluciji 1848 je v Gradcu vstopil v narodno gardo. Bil je član graške Slovenije, je v tistih letih videl v Gradcu Stanka Vraza in se oklenil ilirskega gibanja. L. 1849–53 je študiral v Gradcu teologijo in bil 1852 posvečen. Kot kaplan je bil 1853–56 nameščen med Nemci pri Sv. Marjeti ob Rabi in v Edelsbachu pri Feldbachu, potem je prišel med Slovence in bil 1856–59 kaplan pri Sv. Jakobu v Slov. gor. in pri Sv. Juriju v Slov. gor. Tedaj ga je Slomšek pozval za profesorja cerkvene zgodovine na novem bogoslovnem učilišču v Mariboru. Ker ga je pa mikalo dušno pastirstvo, je 1861 šel za župnika v Limbuš pri Mariboru. Ostal je tu do 1881, ko se je kot stolni kanonik vrnil v Maribor. L. 1894 je postal stolni dekan, 1900 stolni prošt. Papež mu je 1901 podelil naslov apostolskega protonotarja. H. je bil 1860 med ustanovitelji mariborske čitalnice, sodeloval je pri ustanovitvi Kat. tisk. društva v Mariboru, ima zasluge za podporno društvo duhovnikov, ki mu je bil od 1894 do smrti predsednik. Od 1885 se je mnogo trudil za restavracijo stolnice, 1891–2 je z I. Orožnom vodil stavbo novega kapiteljskega poslopja. Izdal je »Venec pobožnih molitev in opravil za očitno službo božjo in druge priložnosti«, ki mu je bil pridejan »Venec cerkvenih pesem« (Maribor 1859). V dveh naslednjih izdajah sta bila oba venca združena v »Venec pobožnih molitev in svetih pesmi« (Maribor 1867), od 4. (1882) pa zopet ločena (8. izdaja 1907). O družbi vednega češčenja presv. R. T., ki ji je bil 25 let načelnik, je izdal obsežno slovensko (1901) in nemško (1900) poročilo in za njene ude napisal knjižici: Družba vednega češč. presv. R. T. (11. natis 1904); Večna molitev (Maribor 1904). Za šolsko mladino je sestavil: Cerkvene pesmi (Maribor 1884); molitvenik Duhovni vrtec (4. natis Maribor 1886); 2 snopiča narodnih pesmi (Maribor 1888, 1891). Prim.: F. K(ovačič), Lavrencij Herg (Maribor 1907; s sliko); M. Slekovec, Kapela žalostne Matere božje v Središču (Maribor 1902; s sliko); F. Kovačič, Trg Središče 245. Kvč.

Kovačič, Fran: Herg, Lavrencij (1829–1906). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi229334/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine