Slovenski biografski leksikon

Herberstein Sigism. Krištof, 13. lj. škof, r. 13. febr. 1644, u. 1711 (op. ur.: 20. jul. 1716) v Perugii. Bil je sin nižjeavstrijskega kancelarja Ernesta Frid. grofa Herbersteina. Humaniora in filozofijo je dovršil pri jezuitih v Gradcu, postal kanonik breslavski in kot tak 1661–65 kot gojenec nemško-ogrskega kolegija v Rimu študiral teologijo. Vrnivši se iz Rima je postal 1666 stolni prošt lj., pozneje še kanonik pasavski in prošt novomeški. Lj. škof je postal 20. apr. 1683, škofijo je nastopil 16. dec. istega leta, škof. posvečenje je prejel 1. maja 1684. Bil je skromen in zelo pobožen mož. V drugem letu svojega škofovanja je obiskal vso škofijo in imel sinodo v Gornjem Gradu. Za njegove vlade se je 1700 začela zidati lj. stolnica po načrtu Andreja del Pozzo; škof sam je za stavbo prispeval veliko vsoto. S stolnim proštom Jan. Prešernom in stolnim dekanom in generalnim vikarjem Jan. Ant. Thalnitscherjem je 1700 ustanovil prvo javno (danes semeniško) knjižnico. Leta 1701. se je škofiji odpovedal in vstopil v oratorij sv. Filipa Nerija v Perugii. - Prim.: Valvasor VIII, 3; J. G. Thalnitscher, Hist. Cathedr. Eccl. Labacensis 40; Wurzbach, VIII, 343; Dimitz IV, 98; A. Steinhuber, Gesch. d. Collegium Germanicum Hungaricum in Rom (Freiburg i. B. 1895) II, 40, 43, 94; J. Benkovič IMK 1898, 68; J. Gruden, Zgod. slov. naroda 959 (slika na str. 963). Lsr.

Lesar, Josip: Herberstein, Sigismund Krištof, grof (1644–1716). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi229076/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine