Slovenski biografski leksikon

Harman Gašpar, slovenist, r. 2. jan. 1777 v Lj., u. 19. jan. 1834 pri Sv. Petru pri Mariboru. Študiral je v Lj. 1790–5 gimn. in pač tudi 1795–7 filozofijo, teologijo dovršil menda v Gradcu (ord. 1801 za sekovsko škofijo). Bil je kaplan pri Sv. Marjeti v Selnici do 1804, v Slov. predmestni fari v Mariboru 1804, pri Sv. Petru pri Mariboru 1805, v Mariboru do 1817 (tu obenem katehet in korni mojster), s 1. avg. 1817 postal župnik pri Sv. Petru pri Mariboru, kjer je ostal do smrti. Menda je prinesel že iz Lj. nekaj preporoške miselnosti, se pridružil v Mariboru najbrž Naratovemu krožku, se udeležil po vsej priliki 1803 Narat-Modrinjakovega slovenističnega shoda pri Sv. Urbanu ter širil v mariborskem okrožju kranjske knjige in smisel za enoten slovenski literarni jezik in pravopis. Ko so začeli prihajati predlogi za abecedno reformo, je bil najprej za bohoričico, po daljšem študiju pa začel zagovarjati metelčico, o kateri je mislil, da zmaga. Ko je šlo 1827 štajerskemu guberniju ter sekovskemu in lavantinskemu ordinarijatu za prevod Marchnerjeve začetnice ter je dobil tudi on poziv, da pove svoje mnenje o alfabetu in o Dajnkovem in Krempljevem prevodu, je dal prednost pač Kremplju pred Dajnkom, zavrgel pa oba, toda priporočil uvedbo metelčice ter stavil umesten predlog, »da se napravi v sporazumu z lavantinskim in če mogoče tudi s krškim ordinarijatom za Slovence obeh pokrajin (Štajerce in Korošce) enaka izdaja šolskih knjig«. Za univ. dediča je napravil ubožni zavod v Sv. Petru, ki je dobil iz oporoke nad 14.699 fl. dun. veljave. - Prim.: Šemat. lj. gimn. 1791–5; Orožen I, 68; Slekovec, Odlični Kranjci (Slovenec, 12. sept. 1877, sep. 33); Košan, Sloven. A-B-C Streit, program marib. gimn. 1890, 9, 10, 17; Ilešič, LZ 1904, 694 (o shodu pri Sv. Urbanu 1803); Ilešič, ČZN 1905, 13 (o shodu 1803). Kd.

Kidrič, Francè: Harman, Gašpar (1777–1834). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi224643/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine