Slovenski biografski leksikon

Hallerstein Avguštin, S. J., misijonar in astronom, r. 18. avg. 1703 v Mengšu, u. 29. okt. 1774 v Pekingu od kapi, ko je izvedel, da je njegov red razpuščen. V Lj. je študiral filozofijo, bil 1721 sprejet v red, se v Gradcu in na Dunaju izobrazil v matematiki in astronomiji, poučevat v redu najprej gramatiko, nato pa se odločil za misijonski poklic. Jeseni 1735 je bil poslan v Peking, kamor je šel preko Genove in Lizbone, kjer se je učil portugalščine in bliže seznanil z astronomijo. Spomladi 1736 se je preko Madeire zopet odpravil na pot, se v Mozambiqueu za 9 mesecev ustavil in prišel jeseni 1737 v Goo; na nadaljnji poti je v Maccau naredil zemljevid mesta in okolice, se učil kitajščine in izpopolnjeval v matematiki. V Peking je prišel v poletju 1739. 1743 je postal prisednik, 1746 pa predsednik matematičnega tribunala in postal kot astronom na dvoru tako priljubljen, da je bil imenovan za mandarina; 1749 je prepotoval Tatarsko in jo mapiral. Na podlagi dohodninskih registrov je 1761 določil število prebivavcev Kitajske s 198,213.718. Njegova pisma jezuitom iz Kitajske sta priobčila jezuita Stöcklein v svojem listu Weltbott (ponatisnjena so v 30. zv. zbirke jezuitskih pisem in poročil, ki ga je izd. na Dunaju 1755 Fr. Keller), in G. Pray v svoji knjigi Imposturae CCCXVIII in dissertatione R. P. Benedicti Cetto, Budae 1781 in v nje nemškem prevodu Streitigkeiten über die chinesischen Gebräuche, Augsburg 1791; pisma sorodnikom je iz dolskega arhiva porabil Dimitz. Njegova astronomska, naravoslovna in etnografska opazovanja so izšla v Philosophical Transactions londonske Royal Society (1746, 1747, 1751–2), publikacijah petrograjske akademije, v jezuita Maksa Hella Ephemerides in v posebni knjigi Observationes astronomicae ab a. 1717 ad a. 1752 a patribus S. J. Pekini factae, Vindobonae 1768, ki jo je izd. M. Hell. - Prim.: Pohlin; Zupan, KČ I, 74; MHK 1858, 38; Dimitz, MHK 1861, 81; isti, LW 1881, 50–55 (z genealoškimi podatki o Hallersteinih; posnel Steska v Slovenski družini I, 108 in dalje); Wurzbach 7, 244 (z genealogijo Hallerjev v. H.); Dimitz 4, 199; Backer-Sommervogel 4, 49. Gl.

Glonar, Joža: Hallerstein, Avguštin (1703–1774). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi223619/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine