Slovenski biografski leksikon

Hacin Janko, ekonomski izvedenec, r. 20. dec. 1884 v Češnjevku pri Cerkljah na Gorenjskem, je študiral gimn. v Kranju (mat. 1904) in pravo v Pragi (promov. 1912). L. 1913. je bil praktikant pri dež. sodišču in 1914 odvetn. kandidat v Lj., a istega l. odšel kot rez. častnik na fronto, od koder je 1916 pobegnil na Rusko. Ruski generalni štab ga je 1916 poslal v Švico, kjer je navezal vezi s prijatelji na Dunaju in z bratom Josipom, ter od njih stalno prejemal poročila o vojnih operacijah in drugih važnih dogodkih v centralnih državah. Ob koncu 1917, so bile njegove zveze z Dunajem pretrgane in 1918 ruska poročevalna služba v Švici razpuščena. H. je 1918 stopil v ital. časnikarski urad v Bernu kot poročevavec za Češko, nato v francoski časn. urad tamkaj kot poročevavec za Jugoslavijo, a je izstopil, ko v uradu ni našel umevanja za naše narodne težnje v Trstu, Reki in na Goriškem. L. 1919. je bil nato imenovan za eksperta jugosl. mirovne delegacije v Parizu, 1920 za šefa ekonomsko-finančne sekcije v oddelku za mednarodne pogodbe pri predsedstvu min. sveta v Belgradu, 1921 je prestopil v Prvo hrvatsko štedionico, a je tudi poslej sodeloval kot ekspert jugosl. vlade na mednar. konferencah v Rimu, Genovi, Benetkah, Firenzi, na Dunaju, v Pragi, Budapešti. Velja kot strokovnjak v ekonom. in finančnih vprašanjih, ki so se pojavila po likvidaciji Avstr.-ogrske monarhije. H. je objavljal 1905–6 svoje slovstvene prvence v DP, bil 1906 stalni praški dopisnik Domovine in pisal 1919–23 članke politične in gospodarske vsebine v SN. *

Uredništvo: Hacin, Janko (1884–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi221795/#slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine