Slovenski biografski leksikon

Guzelj Avgust, gozdar, r. 13. sept. 1864 v Škofji Loki, živi v Novem mestu. V Lj. je študiral realko (mat. 1881), nato visoko poljedelsko šolo na Dunaju, kjer je opravil oba teoretična drž. izpita (1885) in za vstop v drž. službo potrebni izpit o zagradbi hudournikov. 1886 je vstopil kot gozdarski praktikant v službo kneza K. Auersperga v Kočevju in sodeloval pri gospodarski ureditvi revirja Glažute. 1887–8 je služil kot komisar za razmejitev drž. gozdov v Bosni v okrajih Prnjavor, Tešanj, Doboj, Banjaluka, toda ker v Bosni ni mogel doseči definitivnosti, je vstopil kot gozdarski praktikant pri gozdnodomenskem oskrbništvu v Trbižu, bil 1889 dodeljen v Trbiž došlemu oddelku za ureditev gozdnega obrata in delal na novi ureditvi revirja Ukve. 1889 je bil prestavljen k gozdnemu oskrbništvu v Millstatt, kjer je izmeril planino Grundalm. 1890 je položil v poljedelskem ministrstvu izpit za tehnično službo pri upravi drž. gozdov, bil 1891 imenovan za eleva in samostojno izvršil revizijo revirja na planini Teichel v dolini Mölle. V zimi 1891/2 je bil pri enakem odd. v Gorici. 1892 je bil imenovan za praktikanta in okrajnega tehnika za sodni okr. Podgrad v Istri, postal 1892 asistent, 1894 pa pristav gozdarskega nadzorstva. Vodil je pogozdovanje Krasa, oskrbovanje drevesnic, gospodarsko ureditev in konstituiranje zadružnih gozdov. 1895 je bil premeščen v Novo mesto, 1898 imenovan za komisarja, 1907 za nadkomisarja, 1908 upokojen. Poleg številnih člankov za Kmetovalca je v Legvartovem Koledarju za kmetovalce za l. 1908 priobčil članek O oskrbovanju gozdov, v Gospodarskih naukih I (MD 1905) Glavna vodila za dobro pogozdovanje in izd. samostojno Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev na Kranjskem in Primorskem (Lj. 1903, 10.000 izv.). *

Uredništvo: Guzelj, Avgust (1864–1931). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi221447/#slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine