Slovenski biografski leksikon

Gunz Leopold, prof. liceja v Lj., r. ok. 1785 menda v Pragi (kraj in datum smrti nista ugotovljena). Bil je žid, sin Simona G., izšolanega rabina, znamenitega učitelja matematike in trgovskega računstva v Pragi, ter imel prvotno ime Samuel. V časih Napoleonove Ilirije je dobil na neki način stike z Lj. ter postal po preustrojstvu lj. école centrale v akademijo 1811 tu profesor za transcendentalno matematiko. Ko se je akademija po vrnitvi avstrijske uprave pretvorila zopet v licej, je predaval tu matematiko do 1819, potem pa odšel v Linz, kjer je dobil profesuro za višjo matematiko na liceju. Pod Avstrijci je konvertiral ter se dal 11. sept. 1814 pri Šenklavžu krstiti (botra sta bila prof. Jurij Dolinar in svetnik dež. sodišča And. Gogola, obred je izvršil deficijent Jurij Miklaučič), toda najbrž tudi iz notranjega nagiba, ne samo radi pritiska vladnih krogov. Bil je vsaj 1817 izrazit nasprotnik »takozvanih prosvetljencev« ter imel neke zveze tudi s profesorjem veronauka v 3. letniku filozofije na Dunaju. V Lj. se je udomačil, bil član Kmetijske družbe ter se navduševal za Metelkova predavanja o slovenščini, ki jih je menda poslušal. Njegova predavanja so poslušali tudi Čop, Vesel (Koseski) in Prešeren. Č. mu je z Dunaja pisal ter prejel v odgovor s pismom 13. febr. 1817 tudi pismo, v katerem ga je G. priporočal dunajskemu katehetu; za Vesela je napisal 1818 priporočilno pismo do dun. prof. Rembolda. - Prim.: Krstna matica pri Šenklavžu v Lj. 1814; pismo Čopu 1817 v Štud. knjiž. v Lj.; šem. lj. gubernije 1819; Ann. d. Lit. u. Kunst in d. österr. Staaten 1804, 91, Intelligenzblatt št. 36 (o očetu); Wurzbach VI (o očetu); Marn IX, 7 (pismo Metelku 1819); Dimitz IV, 349; Podgorjanski, Judje na Kranjskem, ZMS 1906, 134; Pintar, LZ 1909, 703 (pripor. pismo za Koseskega do Lud. Rembolda 1818); Kidrič, SBL 99 b, 100 a. Kd.

Kidrič, Francè: Gunz, Leopold (okoli 1785–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi219813/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine