Grivec, Franc (1878–1963)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 11, 13. 3. 1927

Slovenski biografski leksikon

Grivec Franc, teolog, r. 19. okt. 1878 v Velikem Lipovcu pri Žužemberku, redni prof. osnovnega bogoslovja na teol. fak. v Lj. 1925 imenovan za papeževega hišn. prelata. Gimn. je dovršil v Lj., 1898–902 študiral teologijo v Lj. (1901 ord.), 1902–5 nadaljeval študije na teol. fak. v Innsbrucku in bil prom. za dr. theol., bil 1905–6 kaplan v Dobu, 1906–16 štud. prefekt v lj. semenišču, 1907–16 obenem suplent za filozofijo in osnovno bogoslovje na lj. bogosl. učilišču (namestnik Jan. Ev. Kreka), 1916–9 prof. imenovanih strok na bogosl. učilišču, 1919–20 redni prof. vzhodnega bogoslovja na teol. fak. v Zagrebu, od 1920 redni univ. prof. v Lj. V dijaških in bogoslovskih letih se je zanimal za slovansko literaturo in slovansko vprašanje in objavil spise: Ruski realizem (Na razstanku. Gorica 1898); Mističen cvet s češkega Parnasa (KO 1901); Gogoljeva duša (KO 1902). Pozneje se je posvetil bogoslovni znanosti in se bavil zlasti z vzhodno cerkvijo in vprašanjem cerkv. zedinjenja. Sodeloval je pri organizaciji dela za cerkv. zedinjenje (članek Ideja ciril-metodijska, Museum, Brno 1903 in brošura Idea Cyrillo-Methodejska, Velehrad 1905), pri ustanovitvi in uredništvu mednarodnega teol.časopisa Slavorum litterae theologicae (Praga 1905–10; več referatov o ruski, srbski in bolgarski teol. literaturi), pri organizaciji velehradskih shodov za proučavanje vzhodnega cerkv. vprašanja (od 1907), pri ustanovitvi in organizaciji Apostolstva sv. Cirila in Metoda med Slovenci (1909) in Hrvati (objavil v Slovencu in Kat. Listu več popularnih spisov o slovanskih apostolih in o cerkv. zedinjenju, oz. zbližanju), pri ustanovitvi in organizaciji Bogoslovne Akademije v Lj. (1920) in njenega organa Bog. Vestnika (1921). 1925 je organiziral mednarodni shod za študij vzhodnega bogoslovja v Lj. (prim. BV 1926, 1–168, oz. Acta I. conv. pro studiis orient. Lj. 1926). Izd. je: Pravoslavje (Lj. 1918; češki prevod Kroměřiž 1921); Cerkveno prvenstvo in edinstvo po bizantinskem pojmovanju (Lj. 1921; češki prevod Kroměřiž 1922); Cerkev (Lj. 1924; pripravlja se ruska izdaja). Važnejše razprave v raznih revijah: Čas: Ivan Grozni in Rim (1907); T. G. Masaryk (1915); Psihologija spreobrnjenja (1916); Apologetični pomen konverzij (1916); Vl. S. Solovjev (1,917); Dostojevskij o pravoslavju in katol. (1918); Nova kulturna orientacija (1919); Slovansko bogoslužje (1919); VBV: Vzhodno cerkv. vprašanje (1909; ponatis Maribor 1909; češki prevod Praga 1910; hrv. prevod Zagreb 1911); BV: Pravovernost sv. Cirila in Metoda (1921; ponatis Lj. 1921); Boljševiška brezbožnost (1925; ponatis Lj. 1925); Acta Acad. Velehrad.: De unionis cum Russia conatibus (Praga 1908); Slavia (Praga): Viri teologije sv. Cirila in Metoda (1923); Katol. List (Zagreb): Vl. Solovjev i biskup Stroβmayer (1925; ruski prevod v Vera i Rodina, Paris 1925). - Prim.: Glubokovskij, Strannik (Petrograd 1905); Palmieri, Europa orientale (1921, 301) in Revue d' Histoire ecclésiastique (Louvain 1921, 714); d'Herbigny, Revue apologétique (Paris 1921, 183), Gregorianum (Rim 1922, 272); Revue de Sciences philosophiques et théologiques (Paris 1922, 308); Jugie, Echos d'Orient, 1922, 82; Vajs, Časopis kat. duch. (1921, 56); Spáčil, Bessarione (Rim 1920, 243; 1921, 169; 1922, 150), Hlidka 1921 in 1922; Orientalia Christiana (Rim 1924, 314); Vrhbosna 1919 in 1921; Zbornik svečenikov sv. Pavla (Gorica 1921, 65, 108); Hrišć. Život (Beograd 1922, 176) i. dr. *

Uredništvo: Grivec, Franc (1878–1963). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi216260/#slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine