Gostinčar, Josip (1860–1942)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 37, 11. 9. 1927

Slovenski biografski leksikon

Gostinčar Josip, politik in organizator, r. 17. marca 1860 na Beričevem pri Dolu pri Lj. Obiskoval je obrtno-pripravljalno šolo in se izučil sitarskega rokodelstva v Lj., bil delavec, pozneje paznik, oziroma mojster v lj. predilnici in poduradnik Zadružne zveze. Začetkoma se je udeleževal socialno-demokratičnega gibanja, prestopil h katol. stranki in bil z J. Ev. Krekom med organizatorji kršč.-soc. delavstva, izvoljen 1894 v pripravljalni odbor za sestavo pravil in pripravo ustanovitve Slov. katol. delavskega društva, otvoril ustanovni občni zbor in bil izvoljen za tajnika, sodeloval pri ustanovitvi prvega Delavskega konsum. društva (1895), bil njegov prvi načelnik in odbornik Delavskega stavbnega društva (ustanov. 1898). V drž. zboru je zastopal volilni okraj Logatec od 1907, bil član obrtnega odseka (1907), odseka za drž. nameščence (1908), za soc. zavarovanje (1908, izstopil 1909), podal številne interpelacije za pomoč po uimah prizadetim krajem, zboljšanje gmotnega položaja delavstva in nižjega uradništva, za revizijo zakona o bratovskih skladnicah, za starostno zavarovanje in invalidno zavarovanje malih in srednjih kmetovalcev ter malih obrtnikov, za melioracijo notranjskih kraških dolin, preiskavo njihovih voda in organizacijo hidrografične in hidrologične službe, za železniško zvezo z Idrijo i. dr. Po vojni je bil član začasnega narod. predstavništva v Belgradu in 1920 izvoljen v ustavotvorno skupščino. V kranj. dež. zbor je bil izvoljen po smrti Ig. Žitnika (1914). Sodeloval je s članki socijalno-politične vsebine pri Glasniku, Naši moči, Slovencu, Domoljubu, Večernem listu, Novem času, Pravici in Socialni misli ter deluje za zboljšanje socialnega položaja delovnih slojev. — Prim.: Gostinčar, Začetki kršč.-soc. gibanja med Slovenci, Soc. misel 1924, 105–8; Stenographische Protokolle d. Abgeordnetenhauses; Prijatelj, Kersnik II, 592; Slov. družina I, 314 (s sliko); Mihevc, Pod lipo I, 127. Slike: Dan 26. maja 1912; IS 7. jun. 1925. *

Uredništvo: Gostinčar, Josip (1860–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi209778/#slovenski-biografski-leksikon (11. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine