Gaber, Ante (1883–1954)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 14, 3. 4. 1927

Slovenski biografski leksikon

Gaber Ante, časnikar, umetn. zgodovinar, r. 16. maja 1883 v Škofji Loki iz premožne meščanske rodbine, je hodil v ljudsko šolo doma, v gimnazijo v Kranju in na Sušaku (mat. 1903), poslušal umetn. zgodovino na Dunaju do 1908, potoval med tem in pozneje po Nemčiji, Balkanu in Italiji, živel po študijah kot zasebnik v Škofji Loki in Lj., prevzel 1913 mesto pomočnika čuvarja Etnografskega muzeja v Belemgradu, prestopil 1914 v ministrstvo »privrede«, bil z njim v Nišu do avstr. okupacije 1915, nato konfiniran v Belgradu do 1916, ko je bil potrjen v avstrijsko vojno službo. 1919 je bil nekaj časa upravitelj Solnčnega zdravilišča Rikli na Bledu, potem strokovnjak za filatelijo pri poštn. ravnateljstvu v Lj. in živi kot urednik ilustrativnega dela Jutra v Lj. - G. se je kot gimnazijec seznanil s slov. literarnimi in umetniškimi krogi, je kesneje prijateljski občeval zlasti z umetniki, a tudi kritično spremljal delo slov. impresionistov: DS 1911 o razstavi v Jakopičevem paviljonu in Slovenec 1911, št. 166, 168. (Prim. tudi DS 1911, 363). 1905-6 je zbiral z W. Schmidom umetn.-zgodovinske in folkloristične predmete za Dež. muzej v Lj., urejeval z lastnikom zbirko Karla pl. Strahla v Stari Loki, sodeloval s fotografijami o slov. nar. umetnosti v posebni številki o avstr.-ogrski nar. umetnosti lista »The Studio«. Piše v inozemske filatelistične liste o slov. znamkah, bil je urednik 1. slov. filat. lista »Kolektor« in »Filatelije«, priloge »Jutra«. *

Uredništvo: Gaber, Ante (1883–1954). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi194384/#slovenski-biografski-leksikon (9. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine