Francelj, Jernej (1821–1889)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 5, št. 2, 8. 1. 1929

Slovenski biografski leksikon

Francelj Jernej, nar. gospodar, roj. 19. avg. 1821 v Čabraški vasi pri Poljčanah, u. 16. jun. 1889 v Varaždinu. Ljudsko šolo je obiskoval v Poljčanah, kjer mu je bil učitelj V. Orožen, v Celju in Mariboru, šest gimn. razr. je dovršil v Karlovcu, licej v Gradcu (1842-5), kjer je poleg obligatnih predmetov študiral gospodarstvo, estetiko, slov. in ital.; nato je stopil 1845 v celovško bogoslovje, a ga zapustil tik pred ordinacijo ter se 1849 vpisal v Pragi v Amerlingov reformatorni zavod »Budeč« za ljudskošolsko učiteljstvo, študiral na univ. slovanske jezike in prirodoslovje ter kemijo na tehniki; poučeval je na celjski gimn. slovenščino (1850-2) ter osnoval na zavodu slov. dijaško knjižnico; jeseni 1852 je odšel na Dunaj študirat zgodovino, zemljepis in staroslov., od 1856 je služboval na realki (pozneje na gimn.) v Varaždinu. Za slovansko idejo ga je navdušil R. Razlag v Gradcu, 1848 se je udeleževal narodnega pokreta v Celovcu in doma ter dopisoval v Jordanovo praško »Union« in Slavenski jug; na narodno-vzgojnem polju je začel delovati v Varaždinu, kjer je po zgledu Novic in SGp. izdajal in urejal »Pučkega prijatelja« (1867-71), s katerim je budil med ljudstvom narodno zavest ter ga učil praktičnega gospodarstva. Razen razprav praktične vsebine v šolskih izvestjih (O važnosti realke, 1856; O potrebi šol. vrta, 1871) je spisal kratko zgodovino hrv. naroda (»Tuga«), sestavil Tumač zak. čl. o izbornom redu za sabor (Varaždin 1871), poljudno gospodarsko knjigo »Seljak« i. dr. — Prim.: Razlag, Zora 1852, 131; Križan, Kres 1885, 418; Levec, LZ 1889, 448; SN 1889, št. 138; Cuvaj II, 833 (s sliko). Šr.

Šlebinger, Janko: Francelj, Jernej (1821–1889). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi191156/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine