Slovenski biografski leksikon

Floriantschitsch de Grienfeld Ivan Štefan, oče Ivana Dizme, numizmatik, jurist, odvetnik kranjskih dež. stanov, r. 26. dec. 1663 v Lj., u. 22. jun. 1709 v Lj.; bil pokopan v grobnici Floriantschitschev v frančiškanski cerkvi. Študiral je pravo v Ingolstadtu in Sieni, kjer je bil promoviran. 1698 je ustanovil v Lj. društvo juristov na čast sv. Ivu, bil ob otvoritvi akademije 1701 slavnostni govornik, 1703 med soustanovitelji fil. fakultete v Lj. Kot prvi spis akademije operozov je izdal Bos in lingua sive discursus academicus de pecuniis vetero-novis, Labaci 1695, s posvetilom J. K. Prešernu. Bos in lingua (= Discursus de »pecu«-nia) razlaga narodno gospodarstvo od prvih početkov (še pred denarjem) in splošno numizmatiko pri raznih narodih in v raznih časih, s sliko dveh Hrenovih kolajn in novca, ki so ga dobivali v lj. protest. šoli 1584 premiferji. 1702 je izšla v Lj. njegova Votiva Paraenesis, dum Wolfgangus Weichardus de Gallenberg in ducatus Carnioliae locumtenentem inauguraretur. V rokopisu je zapustil razprave De numis vetustis idolorum, De numis vetustis imperatorum, De numis familiarum. Po Erbergu (Versuch 109) je pod imenom Joannes Poeta de Grienthal izdal v Lj. 1717 v verzih Consolatio geographica in solatium desolatae matheseos, ki jo drugi pripisujejo jezuitu J. Krausu. — Prim.: Pohlin; Radics, BK 1864, 51; Črnologar-Kaspret, MMK 1895, 104-12; V. Steska, IMK 1900, 149; Bren, Carniola 1919, 214; Apes (deviza in grb). — Portr. iz 1705 v Erbergovi zbirki v nekdaj ces. privatni biblijoteki na Dunaju (MHK 1853, 92). Gl.

Glonar, Joža: Floriantschitsch de Grienfeld, Ivan Štefan (1663–1709). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi190166/#slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine