Slovenski biografski leksikon

Ferlinz Anton, knjigovez in knjigar, v Mariboru r. 12. maja 1795, u. 30. jun. 1883. Bil je sin uglednega meščana Jurija F., ki je bil 1800–1807 marib. župan. 1817 se je poročil z vdovo knjigoveza Merzingerja, Antonijo, roj. Passecker (šla je 1852 s sinom Edvardom v Sev. Ameriko, kjer je u. 3. jul. 1852 v New Orleansu) ter nadaljeval Merzingerjevo obrt v Gosposki ul. (sedaj št. 14). Ko je ok. 1844 prevzel to podjetje najstarejši sin Edvard (r. 29. nov. 1817, u. 17. marca 1874), je oče v Gosp. ul. otvoril novo knjigoveznico in trgovino s papirjem, najbrž v hiši, ki jo je pozneje (1872) kupil (sedaj št. 9). To podjetje je vodil do 1876, ko ga je s hišo vred izročil sinu Ferdinandu (r. 9. okt. 1848 v Gradcu od Ane Novakove, s katero se je A. kot vdovec 1857 poročil). V predmarčni dobi, ko v Mariboru še ni bilo prave knjigarne in so se s knjigotrštvom bavili knjigovezi, je F. založil nekaj slov. knjig (Simonič 53, 276, 554, 610), med njimi 3 izd. Verdinkovega Vsakdanjega kruha (tiskal jih je večinoma Kienreich v Gradcu); prevzel je v razprodajo tudi 100 izvodov Murščeve Kratke slov. slovnice (ZMS VI, 158). Njegovi sinovi Edvard, Anton (r. 13. maja 1819, u. 29. dec. 1867) in Ferdinand so bili vsi knjigovezi, slovenskih knjig pa ni izdajal nobeden. — Prim.: Puff, Marburg I, 51, II, 199; matrike marib. mestne župnije in zemljiška knjiga mesta Maribor; oljnato sliko in več fotografij očeta A. hrani Ferdinand F. v Mariboru. Gr.

Glazer, Janko: Ferlinz, Anton (1795–1883). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi187411/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine