Erjavec, Fran (1893–1960)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 3, 16. 1. 1927

Slovenski biografski leksikon

Erjavec Fran, publicist, r. 10. febr. 1893 v Vižmarjih nad Lj. Dovršil je nižjo gimn. v Kranju in Lj., učiteljišče 1913 v Lj., bil učitelj v Misličah pri Divači, odšel 1914 v vojno, po vojni služboval pri lj. poverjeništvu za so cijalno skrb in ministrstvu za socijalno politiko, ustanovil in vodil 1918–22 slov. posredovalnice za delo, poleg tega slušal kot izr. slušatelj predavanja na jur. fakulteti lj. univ., postal 1922 načelnik osrednje drž. borze za delo, od koder je prestopil v službovanje pri lj. magistratu. Medtem je mnogo potoval. Politično se je udejstvoval 1913–20 v socijalni demokratski stranki kot organizator, žurnalist in publicist, potem iz nje izstopil. Pisateljsko delo je pričel kot učiteljiščnik z leposlovnimi črticami in pesmimi v Zvončku, pozneje v raznih drugih listih. Na učiteljišču je 1910–3 urejeval šapirografiran dijaški list »Slovenski učiteljiščnik«, 1914 list »Domače ognjišče«. Hkrati je pričel tudi s publicistiko, kateri se je po vojni posvetil popolnoma. Pisal je o socijalni politiki, nar. gospodarstvu, politiki in književni zgodovini skoro v vseh slov. dnevnikih in revijah, tudi v nekaterih hrvaških (Radnička zaštita) in srbskih (Protićev Radikal, Socialni preporodjaj), in uredil dva letnika NZ (1920–1). V knjižni obliki je izdal spise Naša Istra (1919, srbski prevod 1922), Za staro pravdo (1920), Zgod. socializma v Srbiji (1922), Slovenci (1923, češki prevod 1924, izide še srbski, franc. in ital.), Brezposelnost in problemi skrbstva za brezposelne (1924), Občina in njene socialnopolit. naloge (v tisku). Prevel in izdal je srbske (1922), kitajske (1923), afriške (1924) nar. pripovedke, indijanske so v tisku. Glavno njegovo delo je zbirka »Slovenski pesniki in pisatelji«, ki jih prireja s P. Fleretom za mladino; dosedaj so izšli Fran Levstik (1921), Fran Erjavec (1921), Matija Valjavec (1922), Jos. Stritar (1923), Sim. Jenko (1923), A. M. Slomšek (1924), Janko Kersnik (1924); v tisku so »Starejše pesnice in pisateljice« in »Pokrajinski pesniki in pisatelji«. E.-evi psevdonimi: Peter Strgulca in varijante (Peter St., P. St. itd.), Fran Brkin in varijante ter okrajšave imena. Od 1924 je urednik IS, od 1926 Socialne misli. *

Uredništvo: Erjavec, Fran (1893–1960). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi183366/#slovenski-biografski-leksikon (18. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine