Slovenski biografski leksikon

Erberg Janez Danijel baron, pravnik, r. 14. dec. 1647 v Kočevju, u. 5. marca 1716 v Dolu (sin Lenartov). Študiral je v Gradcu (fil. dipl. s 30. avg. 1667 v Dež. muzeju), na Dunaju (tiskana disertacija »Disputatio juridica de Officio Iudicis etc. in universitate Viennensi, Praeside D. Georgio Wohiniz« iz 1671, ki jo je posvetil dež. stanovom, je bila v dolski bibl.) in v Sienni (sienska jur. dokt. dipl. s 23. dec. 1671 v Dež. muz.). Od 1672 je bil v Lj. advokat (por. se je 1676 s Suzano Marjeto r. Dinzl pl. Angerburg), 1683 je postal deželnosodniški pisar (Landschrannenschreiber), 1684 dež. tajnik, 1687 asesor dvornega in dež. sodišča. Trdno rodbinsko pozicijo E.-ov je utemeljil šele on, ki je postal 16. febr. 1685 kranjski deželan (od 1709 je bil tudi stanovski odbornik), kupil 5. avg. 1688 od Raspov graščini Dol in Sostro (Lustthal in Osterberg) ter dobil 16. jan. 1714 obenem z bratom Janezom Adamom baronstvo. Slovel je za poštenega, ljubeznivega, radodarnega, a tudi učenega in razumnega moža. 1688 je postal član plemiške bratovščine sv. Dizme, kateri je bil 2. podpredsednik, 1693 član akademije operosorum (Fidus). V rokopisu si je priredil: »Notata practica« (nemški), ki obravnavajo postopek pri dež. sod. na Kranjskem (Landschranne), rodove in obitelji, dež. službe ter fevde, in pa »Taxbuch der landschaftlichen Kanzlei 1684« oz. tudi »der Landschrannenkanzlei 1684« (v Dež. muzeju v Lj.; Thalnitscher v svoji bibl. mu pripisuje delo »Commentarius in quatuor libros Institutionum juris civilis, divi Justiniani imper. multis insignibus quaestionibus adauctus«; spis se tudi v dolski biblioteki vsaj takrat, ko jo je dal Jožef Kalas. E. katalogizirati, ni nahajal). — Prim.: Valvasor VI, 366; XI, 354, 434; Pohlin; Erberg Jož., Versuch 117, 253; MHK 1862, 5 (iz matice bratovšč. sv. Dizme); N 1862, 94; Dimitz IV, 113, 118; Luschin, Österr. Reichsgesch. 1896, 368, 379, 380; Steska, Acad. Oper., IMK 1900, 50; IMK 1900, 147 (Thaln. Bibl.); Koblar, Ljubljančani 17. stol., IMK 1900, 191; Schiviz, Krain; Kidrič, Opombe k protiref. dobi, ČJKZ III, 97; Dež. muzej v Lj. (dolski arhiv in protok. dež. stan. ter E.-ov koledar za 1689); Apes (deviza in grb). Kd.

Kidrič, Francè: Erberg, Janez Danijel, baron (1647–1716). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi182324/#slovenski-biografski-leksikon (20. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine