Slovenski biografski leksikon

Eller Fran, prof. finančne vede in fin. prava, r. 10. avg. 1873 pri Dev. Mariji na Zili. Študiral je gimn. v Beljaku (mat. 1891), nekaj časa filoz. (zgodov., zemljep., slavist.) v Gradcu, od 1893 pravo na Dunaju (prom. 1899), stopil 1899 v službo pri fin. ravnat. v Lj., služboval 1903–9 pri raznih davčnih oblastvih na Kranjskem (Lj., Litija, Novo mesto), 1909–18 v fin. ministrstvu na Dunaju (slednjič kot višji fin. svetnik), nekaj mesecev kot član likvidac. komisije pri jugosl. poslaništvu na Dunaju, od 1919 pri poverj. ministr. fin. v Lj. in bil 12. maja 1920 imenovan za redn. prof. fin. vede in fin. prava na univ. v Lj. Z ustanovo prosv. ministrstva je medtem 1905–6 nadaljeval študije o nar. gospod. in fin. vedi na univ. na Dunaju in v Berlinu, da se habilitira. — E. se je kot dijak udeleževal na Dunaju prizadevanja modernih slov. književnikov v družbi z Iv. Cankarjem in Fr. Govekarjem ter sodeloval kot pesnik in prozaist v LZ (1894–905 s pravim imenom in psevd. Borut) in SN (oznaka * * *). Za časa službovanja na Dunaju je bil zaposlen v legislat. oddelku za neposredne davke in sodeloval pri statist. publikacijah Mitteilungen des k. k. Finanzministeriums. V Narodno-gospod. Vestniku 1923 je objavil daljšo razpravo »Naš vladni načrt o neposrednih davkih« in pisal v dnevnikih o finančnih, zlasti davčnih vprašanjih. Cr.

Cankar, Izidor: Eller, Fran (1873–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi180636/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine