Slovenski biografski leksikon

Einspieler Lambert, politik in organizator, bratranec Andreja E.-ja, r. 10. sept. 1840 v Bistrici v Rožu, u. 3. febr. 1906 v Celovcu. Dovršil je gimn. (1851–59) in bogosl. (ordin. 1863) v Celovcu, služboval kot kaplan v Kapli ob Dravi (1863), v žabniški župniji pri L. Ferčniku in kot vodja zakristije in bogoslužja na Višarjih (1864), v Beljaku (1866), kjer je prevzel vodstvo novega katol. društva rokodelskih pomočnikov, v Celovcu kot dvorni kaplan in tajnik (1868), konzistorijalni poročevavec, arhivar in tajnik duhovskega sodišča (1873), konzistorijalni svetovavec (1875), kancelar (1881), stolni kapitular (1884), kapiteljski vikar (1886), stolni školastik (1895), stolni prošt (1899) in protonotar (1901), bil član prosinodalne izpitne komisije, duh. sodišča in sodišča o zakonskih zadevah (1883) ter predsednik obeh komisij (1898). K nar. delu ga je izpodbujal Andrej E., po čigar smrti je postal L.-ov dom središče nar. življenja. Bil je dober poznavatelj koroških razmer, informiral je slov. drž. poslance (Klun, Ferjančič, Šuklje), podpiral nar. podjetja, nar. šolo v Št. Rupertu in Velikovcu, sodeloval pri ustanovitvi in v odboru slov. posojilnice v Celovcu ter Gospodarske zadruge v Sinčivasi. 1868 je bil izvoljen v odbor Moharjeve družbe, postal po Janežičevi smrti njen tajnik (13. okt. 1869–86), pridobival pisatelje in urejeval družbine spise, bil po smrti Andreja E. namestnik predsednika (1888), pregledovavec računov, po smrti V. Müllerja prvi predsednik družbe (1899) ter je deloval zlasti, ko je družba ustanavljala tiskarno in si postavljala lastni dom. V drž. zboru, kamor je bil izvoljen s 3 glasovi večine kot kompromisni kandidat Slovencev in nem. katoliške stranke v kmečkih občinah Celovec-Velikovec, je bil (1897 do 900) prvi zastopnik koroških Slovencev, član peticijskega odbora (1898), se zavzel za podporo kmečkim občinam v celovškem, beljaškem in velikovškem okraju (1897), predlagal (1897) spremembe koroških volivnih okrožij ter interpeliral radi ravnanja sodišč v Rožu in Velikovcu (1899). — Prim.: Index zu den stenographischen Protokollen d. Hauses d. Abgeordneten; Lončar, Pol. živ. Slov. 140 in tam navedena literatura. Slike: KMD 1907, 3, 5, 6. Pir.

Pirjevec, Avgust: Einspieler, Lambert (1840–1906). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi180370/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine