Slovenski biografski leksikon

Čobal Melhijor, politik in organizator, r. 30. dec. 1864 v Št. Pavlu pri Preboldu v Savinjski dolini. Po prvem razr. ljudske šole je delal 1874–80 v predilnici v Št. Pavlu, 1881–94 bil rudar v raznih krajih, postal 1894 tajnik strokovne rudarske organizacije v Celju, se preselil v Zagorje, kjer živi od 1898 kot ravnatelj Konzumne zadruge. Deloval je kot član soc. dem. stranke pri strokovnih in polit. organizacijah gornještajerskih, zlasti slov. rudarjev, se udeležil 1889 mezdnega gibanja, se moral preseliti za dve leti na Bavarsko, nadaljeval organizatorično delo v Köflachu, kjer je bil podpredsednik strokovne zveze rudarjev, organiziral od 1894 rudarje južno od Celja, sodeloval 1896 pri ustanovitvi Jugoslov. soc. dem. stranke, kandidiral na Štajerskem 1901 in 1907 za drž. zbor in bil 1919–20 član začasnega nar. predstavništva v Beogradu. Trudil se je za polit in strokovno izobrazbo delavstva, za bolniško zavarovanje, bil 20 let načelnik okr. bolniške blagajne v Zagorju in je danes član ravn. okrož. urada v Lj. in sred. ureda v Zagrebu. Sodeloval je pri strokovnih in polit. nem. in slov. listih, v NZ (1913–14) in Druž. kol. 1913 objavil podatke o stanju in zgodovini rudarske organizacije na Slov. in »Pod lipo« 1924 svoje spomine. — Slika: Družinski kol. 1913, 125. *

Uredništvo: Čobal, Melhijor (1864–1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi166841/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine