Slovenski biografski leksikon

Čep (Chep, Choep) Matija, filolog iz 2. pol. 18. stol. Bil je znanec Pohlinov, najbrž Kranjec in ok. 1768 učitelj jezikov na Dunaju. Slučajno je dobil Pohlinovo gramatiko ter napisal o njej v Wiener Diarium 5. dec. 1768 oceno. Razen kranjske, nem., franc. in drugih slovnic je poznal tudi češko. Ljudska govorica Kranjcev, s katerimi se pa nikjer ne istoveti, mu je »nepravilna in pomešana«, »zakopana v temo pobrkane in skoraj nemogoče besedne skladnje«, v Pohlinovi gramatiki jezik (o pravopisnih Pohlinovih novotarijah ne govori), ki ga moreš govoriti sicer za enkrat »samo z nekaterimi učenjaki, vendar pa je gramatika v glavnem »izvrstna in pravilna«, primerna, da preobrazi tudi jezik preprostega moža. Kritikuje le malenkosti (istovetenje »kranjščine« z »ilirščino«, etimologijo »Widen« in »Buh«, nem. slog, sprejem poglavij o metriki in prozodiji), obenem priporoča Pohlinu gramatikalno razlago slovenščine razen nem. tudi v slov. jeziku in pa izdajo slovarja (ponatis članka in Pohlinov odgovor v 2. izd. gramatike). Kd.

Kidrič, Francè: Čep, Matija (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi165096/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine