Novi Slovenski biografski leksikon

DREV, Marjan, kipar (r. 16. 12. 1955, Celje). Oče Jože Drev, kmet, mati Terezija Drev, r. Ažman.

Po končani osnovni šoli v Šmartnem ob Paki je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Celju. Na Akademiji za likovno umetnost (danes Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, ALUO) v Ljubljani se je 1976 vpisal na študij kiparstva in ga zaključil 1980, 1982 pa končal še specialistični študij kiparstva pri Dušanu Tršarju. Na ALUO je 2006 opravil magisterij iz likovne teorije, 2015 pa pri Jožefu Muhoviču z istega področja še doktoriral, in sicer z disertacijo Strukturalne predpostavke kiparske morfologije. Do 2013 je imel status samostojnega kulturnega delavca. Kot vabljeni predavatelj je mdr. predaval likovno teorijo na ALUO (2006) in Fakulteti za arhitekturo Univerze v Mariboru (2008, 2013). Bil je strokovni vodja otroške likovne delavnice Forma viva v Malečniku (2013–21). Deluje v Društvu likovnih umetnikov Maribor.

Kiparjev opus vključuje oblo in reliefno plastiko ter ambientalne postavitve v bronu, betonu, keramiki in kamnu. Je avtor več spomenikov škofu Antonu Martinu Slomšku. Njegovo kiparsko delo temelji na likovni teoriji prostorskih vozlov; osredotoča se na prostorsko-oblikovne razlike, ki jih prenaša v za njegovo delo značilne oblikovne kontraste. Njegov opus močno zaznamujejo kiparski pari, ki jih je ustvarjal, upoštevajoč ravnotežje med vboklinami in izboklinami, pri čemer ena oblika prehaja v drugo, tako da se te medsebojno prepletajo, dopolnjujejo in združujejo. Posamezna dela tvorita povezano celoto, kar se izrazi v paru: reliefi, maske, čelade, vrči, skodelice, svečniki, okvirji, stoli. Mlajši opus sestoji iz abstraktnih in figuralnih reliefov iz žgane gline in keramičnega »posodja«. K predmetom, ki spadajo na področje oblikovanja, pristopi na način, podoben sintetičnemu kubizmu – razstavi jih na posamezne dele in jih nato na novo sestavi.

Izvedena dela močno opira tudi na likovnoteoretična spoznanja in vidike kiparstva, pri raziskovanju prostora upošteva geometrijo in topologijo. Preučuje in v svojih delih prakticira pa tudi teorijo tlorisnih prostorskih vozlov. 2015 je oblikoval paradigmatski koncept razlage klasičnega kiparskega kontraposta s teoretičnim in praktičnim verifikacijskim kriterijem.

Na natečaju za spomenik Antonu Martinu Slomšku pred stolno cerkvijo v Mariboru so 1989 za izvedbo izbrali njegov osnutek. Bronasti kip velikih dimenzij je bil postavljen 1991. Monumentalna figura je podana v stilizirani izvedbi z gladkimi ploskvami, v kompoziciji je opazen naslon na Michelangela, v modulaciji na Ivana Meštrovića. Križ in knjiga v Slomškovih rokah simbolno ponazarjata njegovo misel: »Sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove omike!« Drev je tudi avtor topološke instalacije na Rakuševem trgu v Mariboru, tj. treh parov nadnaravno velikih stolov, ki je bila kot t. i. galerija na prostem prvič predstavljena v Ljubljani v parku pred Gruberjevo palačo (2000), zatem v Mariboru (postavljena 2001, odstranjena 2010). Izdelal je tudi druge spomenike in doprsne kipe po Sloveniji, pri katerih izhaja iz tradicije evropskega kiparstva.

V svojih predavanjih se posveča vprašanju kiparskega prostora, odnosu med zunanjim prostorom in kiparskim delom. Je tudi avtor več monografij in strokovnih člankov. 2024 je prejel nagrado za izjemne umetniške dosežke na področju kiparstva.

Dela

Strukturalne predpostavke kiparskega prostora, Realnost likovne teorije : zbornik referatov s simpozija Likovna teorija in kultura, Ljubljana, 1994, 148−157.
Simetrije in nazorske (stilne) teorije, Kje je likovna teorija : zbornik referatov simpozija v počastitev spomina na profesorja Milana Butino, Ljubljana, 2000, 155−163.
Vozelni prostor kot nadomestek za kontrapost, Likovne besede, 2001, št. 57/58, 53−71.
O monumentalnosti in topologiji, Ljubljana, 2005.
Topologija in likovna umetnost, 1, 2, 3, Ljubljana, 2006.
Nove paradigme v likovni umetnosti, 3, Maribor, 2013.
Walter Russell, Nikola Tesla in Viktor Schauberger, Maribor, 2013.
Vector field in figural composition, Diogen pro culture magazine (Beograd), 7, 2015, št. 55, 2−14.
Torusna števila in likovne umetnosti : dvodimenzionalni vozelni prostor kot nadomestek za kontrapost, 100 let OLD : monografija Društva likovnih umetnikov Maribor ob stoletnici organizirane likovne dejavnosti v okoljih severovzhodne Slovenije, Maribor, 2020, 311–315.

Kiparska dela

Spomenik Antonu Martinu Slomšku (bron, 1991, Maribor; bron, 2001, Lendava; bron (portretno doprsje), 2019, Šentilj v Slovenskih goricah; bron, 2020, Zgornja Bistrica).
Sv. Štefan (bron, 2006, Teharje).
Spomenik Lojzeta Kozarja (bron, 2010, Odranci).
Lojze Kozar (bron, 2010, Martinje).
Stoli (steklobeton, 2001, Rakušev trg, Maribor; odstranjeni).
Midva (dve klopi, marmor, 2016, Slomškov trg, Maribor).
Spomenik Mariji Pozsonec (bron, 2018, Hodoš).
Sv. Nikolaj (bron, 2020, Murska Sobota).
Spomenik Josipu Primožiču - Tošu (bron, 2021, Maribor; skupaj z Vlasto Zorko).
Kipi dveh drinskih mučenk, Lojzeta Grozdeta in papeža Janeza Pavla II. (peščenjak, 2022, Semič, ž. c. sv. Štefana).
Sv. Ciril in Metod (bron, 2022–, Murska Sobota).
Spomeniško obeležje Miroslavu Cerarju (bron, 2022, Grosuplje; soavtorica Vlasta Zorko).
Spomenik Zori Janžekovič (kamen, 2022, park UKC Maribor).
Spominska plošča z reliefnim portretom duhovnika Gregorja Einspielerja (bron, kamen, 2022, Jurovski Dol).

Kiparska oprema v cerkvah, kapelah in znamenjih

Križev pot (žgana glina), Marija in sv. Janez Evangelist pod križem (beton), sv. Janez Krstnik (žgana glina) (1995−2013, župnijska cerkev (ž. c.) sv. Križa, Betnava, Maribor).
Oltarna miza (bron, kamen 1997, Limbuš, ž. c. sv. Jakoba; soavtorica Janja Pintar).
Kiparska oprema (žgana glina, 1998, kapelica, Kremžarjev vrh, Pohorje).
Križev pot (žgana glina, 1999, ž. c. sv. Andreja, Črneče pri Dravogradu).
Križev pot (žgana glina, 2000, Dom Kristusa Odrešenika, Ljubljana Koseze).
Križev pot (žgana glina, 2006, kapela, Univerzitetni klinični center, Maribor).
Križev pot (žgana glina, beton, 2009, kapela, Dom upokojencev, Tezno, Maribor).
Križev pot (žgana glina, steklobeton, 2010, ž. c. sv. Duha, Celje).
Sv. Janez Krstnik (žgana glina, kamen, 2011, ž. c. sv. Petra, Ljubljana).
Sv. Družina in sv. Marta, sv. Ana in Marija, sv. Vital, sv. Jožef, Izak, sv. Arnold (žgana glina, beton, 2012, Žemrakova kapela, Šentjanž, Rečica ob Savinji).
Oltar (žgana glina, 2015, kapela Lurške Matere Božje, Splošna bolnišnica, Novo mesto).
Sv. Boštjan (žgana glina, 2017, kužno znamenje, Podlehnik).
Sv. Janez Krstnik (žgana glina, 2018, ž. c. sv. Ilja, Šentilj v Slovenskih goricah).

Samostojne razstave

Velenje, 1992 (Galerija KC I. Napotnik).
Ptuj, 1995 (Galerija Paleta, skupaj z Veroniko Rakuš).
Maribor, 1996 (Razstavni salon Rotovž).
Ljubljana, 1997 (Kiparska galerija Latobia).
Maribor, 2000 (skupaj z Anko Krašna), 2008 (skupaj z Otonom Polakom), 2013 (obe v Galeriji DLUM).
Ljubljana, 2000 (park pred Gruberjevo palačo).
Maribor, 2003, 2010 (Galerija Ars Sacra).
Ljubljana, 2005 (Zavod za kiparstvo).
Zagreb, Hrvaška, 2005 (Slovenski kulturni dom).
Šoštanj, 2006 (Mestna galerija Šoštanj).
Zgornja Rečica, 2010 (Galerija Maleš).

Skupinske razstave

Društvo likovnih umetnikov Maribor (Maribor, 1993–95, 1998, 1999, 2001, 2003, 2006, 2015, 2017).
Majski salon (Ljubljana, 1993–95, 1998, 2008, 2010, 2021).
Mednarodna razstava plastike (Hesperange, Luksemburg, 1995).
Nagrajenci DLUM (Murska Sobota, 1995; Milano, Italija, 1995; Celje, 1998; Maribor, 2016).
Drev, Golija, Grajfoner, Štuhec (Maribor, 2004).
Sublimno v kiparstvu (Ljubljana, 2006).
Topologija in likovna umetnost (Maribor, 2008).
Slike ne poznajo meja – slovenski umetniki v Zagrebu (Zagreb, Hrvaška, 2011).
Obrazi notranje moči. Likovni umetniki iz partnerskih mest EPK – Maribor 2012 (Maribor, 2012).
Generacije (Velenje, 2014).
Generacija 50+ (Maribor, 2015).
Made in Maribor (Maribor, 2016, 2022).
Made in Maribor x DobraVaga (Ljubljana, 2016).
Sosed k sosedu (Sombotel, Madžarska, 2021).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Arhiv MG+MSUM.
ALU 1945–1995, Ljubljana, 1995.
Združenje likovnih skupin Slovenije pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije : razstava v galeriji Posavskega muzeja Brežice, Ljubljana, 1979.
Prizidek in kip, Dnevnik, 16. 10. 1982.
Glorija Marinović: Za »župo«, kruh in vsakdanje vino : Slomškov kip bo kmalu končan, 7D, 20, 1991, št. 19, 21.
J. Š. A.: Drevovo intelektualistično kiparstvo, Delo, 20. 11. 1992.
Darinka Kladnik: Dvaindvajset parov čajnikov, Dnevnik, 4. 12. 1997.
Milojka Kline: Sožitje parov, Večer, 18. 1. 1997.
Darinka Kladnik: Kaj je kiparstvo, Dnevnik, 4. 1. 2000.
Darinka Kladnik: Stoli, ki niso stoli : akademski kipar Marjan Drev išče svoj kiparski objekt, Dnevnik, 5. 4. 2000.
Mario Berdič: Mularija je zadovoljna, Delo, 12. 8. 2000.
Darinka Kladnik: Galerija na travniku, Dnevnik, 8. 5. 2001.
Mario Berdič: Kiparska instalacija Marjana Dreva : tudi družabna uspešnost, Večer, 14. 6. 2001.
Darinka Kladnik: Umetnost v navezavi z znanostjo, Dnevnik, 10. 2. 2005.
Mario Berdič: Vračanje k človeški figuri : Marjan Drev razstavlja v Slovenskem domu v Zagrebu, Večer, 9. 5. 2005.
Jože Miklavc: Kipar Marjan Drev, List : revija za kulturna in druga vprašanja občine Šoštanj in širše, 26. 2. 2006.
Tadeja Toplak: Kaj bo s skulpturami na Rakuševem trgu, Večer, 11. 11. 2008.
MBK: Vozelni prostor, Večer, 22. 3. 2016.
Dajnko, Manuela: Drev, Marjan (1955–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024780/#novi-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine