Demšar, Alojz (1955–)
Vir: osebni arhiv

Novi Slovenski biografski leksikon

DEMŠAR, Alojz (Lojze Demšar), kemik, domoznanec (r. 13. 3. 1955, Ledinica). Oče Milan Demšar, delavec, kmet, mati Ana, r. Kosmač. Brat Franci Demšar, fizik, politik.

Po osnovni šoli v Žireh je obiskoval Tehniško srednjo usnjarsko galanterijsko šolo Domžale in se 1973 vpisal na študij kemijske tehnologije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani (FNT UL). 1977 je prejel Prešernovo nagrado za študente in tega leta tudi diplomiral ter 1979 magistriral s področja kemije. Doktoriral je 1987 z disertacijo Prispevek k sintezi, strukturi in termični analizi halogenometalatov. Enoletno podoktorsko izpopolnjevanje je opravil 1992–93 na inštitutu za anorgansko kemijo univerze v Göttingenu (Institut für Anorganische Chemie, Georg-August-Universität Göttingen).

Zaposlen je bil na Katedri za anorgansko kemijo (na FNT UL, od 1994 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo – FKKT UL). Od 1974 je bil tehniški sodelavec, od 1978 asistent in od 1995 univerzitetni učitelj. 1988 je pridobil naziv docenta, 1999 izrednega profesorja, 2004 je postal redni profesor za področje anorganske kemije, 2015 se je upokojil. Predaval je splošno in anorgansko kemijo študentom prvih letnikov farmacije, fizike, tekstilne tehnologije, usnjarsko-predelovalne tehnologije in vodarstva – komunalnega inženirstva. Anorgansko kemijo in specializirane predmete je predaval v višjih letnikih študija kemijske tehnologije, kemijskega izobraževanja in kemije ter na doktorskem študijskem programu Kemijske znanosti. Je avtor učbenikov s področja anorganske kemije.

Raziskovalno se je ukvarjal s sintezo novih anorganskih, koordinacijskih in organokovinskih spojin ter njihovo karakterizacijo z difrakcijskimi, spektroskopskimi in termoanaliznimi metodami. Med podoktorskim izpopolnjevanjem se je posvetil sintezi organokovinskih fluoridov, ki v primerjavi s klasičnimi fluoridi ponujajo nove možnosti uporabe. Vpeljal je sinteze občutljivih spojin (občutljive na kisik in zračno vlago) v inertni atmosferi z uporabo suhe komore in vakuumskega sistema. Pri karakterizaciji z uporabo NMR spektroskopije pri različnih temperaturah je raziskoval kinetiko in termodinamiko ravnotežnih procesov v raztopinah in te procese dodatno ovrednotil s kvantnomehanskimi izračuni.

Bil je predstojnik Katedre za anorgansko kemijo (2003–07), član senata FKKT UL (2001–05), področni urednik za anorgansko kemijo pri znanstveni reviji Acta Chimica Slovenica (2005–09) in tudi član uredniškega odbora (od 2013).

Uveljavil se je tudi kot domoznanec. Raziskuje širše območje svojega rojstnega kraja (Žirovsko, zaledje Škofje Loke). Pri iskanju in zbiranju gradiva za Knjigo hiš na Žirovskem se je izkazal z izjemno domiselnostjo in vztrajnostjo. V različnih javnih in zasebnih arhivih je poiskal in ovrednotil vrsto tudi manj znanih ali neznanih dokumentov. Po znanstvenokritični analizi sta jih s soavtorico, antropologinjo Petro Leben Seljak povezala v celovit prikaz in ustvarila monumentalno zgodovino žirovskih hiš za obdobje štirih novoveških stoletij (1500–1900). Za vsako od približno 900 hiš (1500 jih je bilo ok. 120, po terezijanskem katastru 1754 377 posestev in 50 obrtnikov, 1900 več kot 900) sta iz različnih virov razbrala, kdo so bili gospodarji neke hiše in kako je potekala zgodovina vsakega žirovskega doma. Monografija se uvršča med najpomembnejša tovrstna dela na Slovenskem. Sledili so številni Demšarjevi prispevki o najrazličnejših temah lokalne zgodovine, mdr. Hiše na Lučinskem med letoma 1291 in 1785, Kje je stal dvor na Dolgih Njivah?: lokalizacija desetih kmetij na Polhograjskem iz darovnice samostanu Stična leta 1384, monografija Zvonovi na Žirovskem. Ukvarja se tudi z domoznanstvom in prezentacijo kulturne dediščine. Od 2019 je predsednik Muzejskega društva Žiri.

Dela

Crystal structure and infrared and Raman spectra of tetramethylammonium di-μ-fluoro-bis[aquadifluoro-oxovanadate(IV), Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (London - Cambridge), 1981, 1802–1806 (soavtorji Peter Bukovec, Svetozar Milićev, Ljubo Golič).
Trimethyltin fluoride : a new fluorinating reagent for the preparation of organometallic fluorides, Organometallics (Washington), 1994, vol. 13, 1251–1256 (s soavtorji).
Activation of Ti–F bonds [{(C5Me5)TiOF}4] and [{(C5Me4Et)TiOF}4] with AlMe3. Angewandte Chemie : International Edition in English (Weinheim), 1997, vol. 36, 1766–1767 (s soavtorji).
Reactions of molecular CaF2 with [(C5Me5)TiF3] and [(C5Me4Et)TiF3] : symbiosis between ionic solids and organometallic compounds, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (Cambridge), 1997, 2215–2216 (s soavtorji).
Calcium fluoride incorporated in soluble organometallics : adduct formation and solution dynamics, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (London - Cambridge), 1998, 4043–4047 (s soavtorji).
Lithium fluoride formed in situ is trapped by [TiF3(C5Me5)]2 : an equilibrium with cleavage of a Ti–F–Ti bond and a model compound for molecular lithium fluoride, Chemical Communications (Cambridge), 1998, 1029–1030 (s soavtorji).
Organotitanium fluorides as matrices for trapping molecular ZnF2 and MeZnF, Angewandte Chemie : International edition in English (Weinheim), 1999, vol. 38, 3319–3321 (s soavtorji).
Variable-temperature nuclear magnetic resonance spectroscopy allows direct observation of carboxylate shift in zinc carboxylate complexes, Journal of the American Chemical Society (Washington itd.), 2002, vol. 124, 3951–3958 (soavtorja Janez Košmrlj, Saša Petriček).
Lithium complexes with a [Cp∗2Ti2F7]− ligand : 19F NMR probe for lithium solvation, Dalton Transactions (Cambridge), 2003, 420–425 (s soavtorji).
Knjiga hiš na Žirovskem : naselja, hiše in njihovi lastniki na ozemlju predjožefinske župnije Žiri pred letom 1900, Ljubljana, 2010 (soavtorica Petra Leben Seljak).
Conformational fluxionality in a palladium(II) complex of flexible click chelator 4-phenyl-1-(2-picolyl)-1,2,3-triazole : a dynamic NMR and DFT study, Polyhedron (Oxford - New York), 2011, vol. 30, 2368–2373 (s soavtorji).
Hiše na Lučinskem med letoma 1291 in 1785, Loški razgledi, 58, 2011, 383–421.
Kje je stal dvor na Dolgih Njivah? : lokalizacija desetih kmetij na Polhograjskem iz darovnice samostanu Stična leta 1384, Kronika, 62, 2014, št. 1, 5–14.
Zvonovi na Žirovskem : zvonovi v cerkvah župnij Žiri, Vrh Sv. Treh Kraljev, Ledine in Zavratec, Žiri, 2016.
Zanimivosti iz poljanskega urada Loškega gospostva, Loški razgledi, 65, 2018, str. 153–161 (soavtorica Petra Leben Seljak).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Arhiv Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Avtorjev intervju z Alojzom Demšarjem.
ULBB.
Študij kemije na univerzi v Ljubljani 1919–2019, Ljubljana, 2019.
Perdih, F., Grum, M.: Demšar, Alojz (1955–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1024010/#novi-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine