Čeh, Miran (1958–)
Vir: osebni arhiv

Novi Slovenski biografski leksikon

ČEH, Miran, kemik (r. 5. 9. 1958, Ljubljana). Oče Mirko Čeh, kemik, univerzitetni profesor, mati Veronika Čeh, r. Jernejčič, farmacevtka. Sestra Silva Jenko, farmacevtka, bratranec Jaka Pucihar, skladatelj, jazzovski pianist, glasbeni pedagog.

Osnovno šolo Prežihov Voranc in tri letnike Gimnazije Bežigrad je zaključil v Ljubljani, maturiral pa 1977 kot štipendist American Field Service na gimnaziji Brookfield High (Connecticut, ZDA). Po maturi se je vpisal na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je na smeri Kemijska tehnologija 1982 diplomiral, 1987 magistriral in 1991 doktoriral z disertacijo Strukturne in električne lastnosti zmesnih zemeljskoalkalijskih titanatov. Takoj po diplomi (1982) se je kot asistent pripravnik zaposlil na Odseku za keramiko Instituta »Jožef Stefan« (IJS) (1985 višji asistent, 1995 znanstveni sodelavec, 1999 višji znanstveni sodelavec). Na Katedri za anorgansko tehnologijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je še istega leta postal tudi asistent, 2010 pa redni profesor na Univerzi v Mariboru za področje Anorganska kemija. Od 2011 je znanstveni svetnik na Odseku za nanostrukturne materiale na IJS. Od 2001 je vodja Centra za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo na IJS. Predava na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana ter Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Bil je tudi predavatelj na univerzi Sabancı v Istanbulu. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je sodeloval pri pripravi Načrta razvoja raziskovalne infrastrukture (NRRI) in kot predstavnik Republike Slovenije v posvetovalnem telesu Evropske unije ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). V okviru ESFRI-ja nadaljuje delo kot predstavnik za področje PSE (Physical Science and Engineering).

V začetku svojega raziskovalnega dela se je ukvarjal predvsem s področjem sinteze oksidnih keramičnih materialov za različne aplikacije. Kasneje se je posvetil razvoju in uvajanju različnih tehnik elektronske mikroskopije za strukturno in kemijsko karakterizacijo materialov na mikronskem, nanometrskem in atomarnem nivoju. Njegov največji prispevek predstavljajo raziskave materialov z metodo vrstične elektronske mikroskopije (SEM– scanning electron microscopy) in vrstične presevne elektronske mikroskopije (STEM-scanning electron transmission microscopy). Kot vodja Centra za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo na IJS je bil aktivno udeležen pri širitvi opreme in ekspertize za elektronsko mikroskopijo na IJS ter za povezave na tem področju tako v slovenskem kot tudi v evropskem prostoru. Je ustanovni član Slovenskega društva za mikroskopijo; 1992–2003 je bil njegov predsednik, 2003–08 pa podpredsednik. Njegova skupina na IJS je članica evropskega konzorcija ESTEEM (Enabling science and technology through european electron microscopy), ki združuje najbolj eminentne inštitute in centre za elektronsko mikroskopijo v Evropi.

Dela

Indirect EELS imaging reaching atomic scale – CaO planar faults in CaTiO3, Ultramicroscopy (Amsterdam), 1999, vol. 78, št. 1-4, 221–231 (soavtor Hui Gu).
Tailoring the phase composition and morphology of Bi-doped goethite-hematite nanostructures and their catalytic activity in the degradation of an actual pesticide using a photo-Fenton-like process, Applied catalysis. B, Environmental (Amsterdam - New York - Tokio), 2011, vol. 103, št. 3/4, 351–361 (s soavtorji).
Mechanism and kinetics of phenol photocatalytic, electrocatalytic and photoelectrocatalytic degradation in a TiO2-nanotube fixed-bed microreactor, Chemical engineering journal (Lozana), 2016, vol. 303, 292–301 (soavtorji Luka Suhadolnik, Andrej Pohar, Blaž Likozar).
Structured titanium oxynitride (TiOxNy)nanotube arrays for a continuous electrocatalytic phenol-degradation process : synthesis, characterization, mechanisms and the chemical reaction micro-kinetics, Applied catalysis. B, Environmental (Amsterdam - New York - Tokio), 2019, vol. 257, 117894-1-117894-11 (s soavtorji).

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Avtorjev intervju z Miranom Čehom.
Avtorjev intervju s Sašo Šturmom.
Letna poročila IJS.
Tavčar, Gašper: Čeh, Miran (1958–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023640/#novi-slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 5. zv.: Č. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine