Čerček, Bojan (1949–)
Vir: © osebni arhiv

Novi Slovenski biografski leksikon

ČERČEK, Bojan (Bojan Cercek), kardiolog, intenzivist (r. 20. 9. 1949, Ljubljana).

Maturiral je 1968 na gimnaziji v Ljubljani in se vpisal na študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je 1974 diplomiral. Po opravljenem stažu in specializaciji iz interne medicine se je zaposlil kot zdravnik specialist na Oddelku za intenzivno interno medicino Kliničnega centra v Ljubljani (1981–84). 1984 je magistriral na ljubljanski Medicinski fakulteti z delom Študij motenj ritma srca pri zdravljenju akutnega miokardnega infarkta s sistemsko infuzijo streptokinaze. Po magisteriju je delo nadaljeval v bolnišnici Cedars-Sinai Medical Center (Cedars-Sinai) v Los Angelesu (ZDA), kjer je v laboratoriju Williama Ganza 1987 razvil novo eksperimentalno metodo za kvantitativno oceno arterijske trombolize. 1988 se je zaposlil kot specialist kardiolog na koronarnem oddelku bolnišnice Cedars-Sinai, kjer je 1991 postal namestnik, 1996 pa direktor oddelka. Istega leta je doktoriral na Karolinški univerzi v Stockholmu z disertacijo Inhibition of smooth muscle cell proliferation after balloon injury.

Na medicinski fakulteti kalifornijske univerze (University of California, Los Angeles – UCLA) je bil 1989 izvoljen v naziv asistenta, 1993 v naziv docenta in 2001 v naziv rednega profesorja interne medicine. Od 1994 vodi tečaj koronarne bolezni za študente medicinske fakultete na UCLA.

Čerček je 1990 na Cedars-Sinai, centru za študij ateroskleroze (Center), ustanovil laboratorij za študije molekularnih mehanizmov zadebelitve arterijskih sten po mehanskih okvarah žilne stene in razvil novo eksperimentalno metodo mehanske okvare karotidne arterije pri genetsko modificiranih miših. Od 1998 je sodirektor Centra.

Pri svojem delu sodeluje z raziskovalci in univerzitetnimi centri iz Nemčije, Japonske, Izraela in Slovenije. 1998 je bil izvoljen za gostujočega profesorja na Katedri za interno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. 2007 je bil izvoljen za izrednega, 2015 pa za rednega člana SAZU.

Je član številnih ameriških zdravniških združenj ter znanstveni recenzent pri najuglednejših revijah s področja srca in ožilja. Sodeluje pri pripravi priporočil za zdravljenje akutnih kardioloških obolenj v nacionalnih strokovnih komisijah s področja medicine v ZDA: National Quality Forum, American Heart Association/American College of Cardiology Guidelines Writing Groups in Acute Myocardial Infarction Task Force.

Glavni področji njegovega raziskovalnega dela sta akutni koronarni sindrom in poškodba arterijske stene v zvezi z aterosklerozo. Začetno raziskovalno delo v okviru Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je bilo osredotočeno na klinične raziskave pri bolnikih z akutnim miokardnim infarktom, zdravljenih na Centru za intenzivno interno medicino. Raztopitev strdka v koronarni arteriji v prvih urah srčnega infarkta je pomenila revolucijo v zdravljenju miokardnega infarkta in je znižala smrtnost za 30–40 odstotkov. To zdravljenje je bilo uvedeno v Ljubljani pred objavo velikih multicentričnih študij. Zgodnje izkušnje so Čerčku omogočile obdelavo in opis pomembnih spremljevalnih pojavov trombolitičnega zdravljenja, predvsem motenj srčnega ritma. Raziskave je Čerček nadaljeval v bolnišnici Cedars-Sinai. Eksperimentalno delo je vodilo h kombinirani terapiji trombolitičnega in antitrombolitičnega zdravljenja, kar je občutno skrajšalo čas do uspešne raztopitve strdka v koronarni arteriji in ustavitve napredovanja srčnega infarkta.

V nadaljnjem delu se je Čerček usmeril v raziskave arterijske žilne stene ter sprememb v mišičnih celicah stene po akutni mehanični in vnetni poškodbi. Preučeval je učinke te okvare na nastajanje strdka in na aktivacijo posameznih rastnih faktorjev mišičnih celic v žilni steni, ki so vodili k njeni zožitvi in zadebelitvi. Prvi je dokazal aktivacijo gena rastnega faktorja IGF-1 v mišični plasti žilne stene in opisal njegovo uravnavanje. Po ustanovitvi lastnega laboratorija je vse bolj prevzemal mentorsko vlogo. Nadaljnje delo je usmeril v študij vrste dejavnikov, ki vplivajo na debelitev žilne stene. Opis zavore zadebelitve stene po mehanski okvari z inhibicijo rasti celic gladke mišice v žilni steni s sintetičnim hormonom oktreotidom je vodil v klinično raziskavo uporabe tega zdravila pri poskusu preprečitve zadebelitve stene po balonski dilataciji koronarne arterije.

Čerček je ob eksperimentalnem raziskovanju opravil prvo obsežno raziskovalno klinično študijo antibiotičnega zdravljenja akutnega koronarnega sindroma. K sodelovanju je pritegnil šest svetovnih bolnišnic, vključno z UKC v Ljubljani, brez podpore farmacevtske industrije.

Vzpostavil je novo subspecializacijo iz intenzivne kardiologije v Cedars-Sinai, ki so jo uspešno zaključili kardiologi iz ZDA, Velike Britanije in Kanade.

Za raziskovalno delo je 1982 prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča, za uspehe pri izobraževanju zdravnikov v Cedars-Sinai je 1992, 2002 in 2012 prejel Golden apple award, za izobraževanje študentov pa 2004 Award for excellence in education na fakulteti David Geffen School of Medicine na UCLA. 2007 je bil izvoljen za ustanovnega nosilca Foonberg Chair in Cardiac Intensive Care pri Cedars-Sinai.

Dela

Arrhythmias with brief, high-dose intravenous streptokinase infusion in acute myocardial infarction, European Heart Journal (Amsterdam), 6, 1985, št. 2, 109–113 (soavtor Matija Horvat).
Enhancement of thrombolysis with tissue-type plasminogen activator by pre-treatment with heparin, Circulation (Baltimore - Stanford), 1986, vol. 74, 583–587 (s soavtorji).
Induction of insulin-like growth factor-I messenger RNA in rat aorta after balloon denudation, Circulation research (Baltimore), 1990, vol. 66, 1755–1760 (s soavtorji).
Regulation of insulin-like growth factor-I and its receptor in rat aorta after balloon denudation : evidence of local bioactivity, The journal of clinical investigation (New York), 90, 1992, 1926–1931 (s soavtorji).
Decreased intimal thickening after injury in inducible nitric oxide synthase knock-out mice, Circulation research (Baltimore), 1999, vol. 85, 1192–1198 (s soavtorji).
Smoking increases tissue factor expression in atherosclerotic plaques : implications for plaque thrombogenicity, Circulation (Baltimore - Stanford), 2000, vol. 102, 602–604 (s soavtorji).
Effect of short-term treatment with azythromycin on recurrent ischaemic events in patients with acute coronary syndrome (AZACS) trial : a randomised controlled trial, Lancet (London - Amsterdam), 2003, vol. 361, 809–813 (s soavtorji).
Development of systems of care for ST-elevation myocardial infarction patients : the primary percutaneous coronary intervention hospital perspective, Circulation (Baltimore - Stanford), 2007, vol. 116, e55–59 (s soavtorji).
Sex differences in crude mortality rates and predictive value of intensive care unit-based scores when applied to the cardiac intensive care unit, European heart journal : acute cardiovascular care (London), 9, 2020, št. 8, 966–974(s soavtorji).

Viri in literatura

ES.
Slovenika, Ljubljana, 2011.
Letopis SAZU, Ljubljana, 2007 in 2015.
Šterbenc Svetina, Barbara: Čerček, Bojan (1949–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023200/#novi-slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 5. zv.: Č. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine