Novi Slovenski biografski leksikon

DROZG, Vladimir, geograf (r. 30. 1. 1956, Maribor). Oče Branko Drozg, strugar, mati Božidara Drozg, r. Žiger, šivilja.

Osnovno šolo je obiskoval v Mariboru, kjer je šolanje nadaljeval na tamkajšnji I. gimnaziji. Po opravljeni maturi se je 1974 vpisal na Visoko ekonomsko komercialno šolo Univerze v Mariboru. Po končanem prvem letniku ekonomije se je 1975 vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je študiral geografijo in zgodovino. Po diplomi 1980 se je zaposlil na Zavodu za urbanizem Maribor, kjer je kot prostorski planer delal do 1987. 1987–92 je bil mladi raziskovalec na Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani. 1989 je na Oddelku za geografijo Prirodoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu magistriral z delom Vrednotenje morfološke strukture vaških naselij, 1992 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral z zagovorom disertacije Morfologija vaških naselij v Sloveniji. Visokošolski učitelj je bil 1992–2006 na Pedagoški fakulteti, po 2006 predava na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. 1993 je bil izvoljen v docenta za družbeno in regionalno geografijo, 1998 pa za izrednega profesorja za področje geografije. Je nosilec različnih predmetov s področij družbene in regionalne geografije. 1993–98 je bil predstojnik Oddelka za geografijo Pedagoške fakultete v Mariboru. V študijskem letu 2002/03 je bil gostujoči profesor na Karl Franzens Universität v Gradcu, Avstrija, 2014–16 pa na geografskem oddelku univerze v Zadru, Hrvaška. 2005–07 je bil član Sveta za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, 2005–09 Urbanističnega sveta za Maribor in od 1994 Društva prostorskih planerjev Slovenije (od 1998 Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije). 2012–14 je bil podpredsednik Zveze geografskih društev Slovenije, od 2013 je predsednik društvene Komisije za priznanja in od 2014 predsednik Nadzornega odbora. 1991 je bil aktiven udeleženec vojne za Slovenijo.

V zgodnjem raziskovalnem obdobju sta ga pritegnili predvsem področji urbanističnega in prostorskega načrtovanja. Praktično znanje si je nabiral pri svoji prvi zaposlitvi na urbanističnem zavodu v Mariboru. Strokovno se je izpopolnjeval na nemških univerzah v Frankfurtu ob Majni (2003, 2005, 2007) in Bajrutu (1994–2012). Z raziskavami s področja morfologije vaških in mestnih naselij v Sloveniji je pomembno prispeval k razvoju geografije naselij v Sloveniji. Pri tem izpostavlja zgradbo naselij in njihovo morfologijo. Izsledke s področja morfologije je vključeval v urbanistične ureditve številnih naselij v severovzhodnem delu Slovenije. Posveča se tudi metodologiji prostorskega načrtovanja, analizi sistemov planiranja in raziskavam slovenskega urbanega omrežja.

Dela

Morfologija vaških naselij v Sloveniji, Geographica Slovenica, 27, 1995.
Urbanistična zasnova mesta Maribor, Arhitektov bilten, 143–144, 1999, 54–67 (soavtor Uroš Lobnik).
Ohranjanje regionalne raznolikosti stanovanjske hiše v Sloveniji, Dela, 18, 2003, 449–461.
Regijsko mesto Maribor, Revija za geografijo, 1, 2006, 9–39.
Tri paradigme novodobnega razvoja slovenskih mest, Dela, 27, 2007, št. 1, 133–149.
Osvetljevanje kot predmet geografskega spoznavanja mest (na primeru Kopra), Revija za geografijo, 6, 2011, št. 1, 93–102.
Merjenje razpršenosti poselitve, Revija za geografijo 6, 2011, št. 2, 99–110 (soavtor Sebastijan Borko).
Forms of social and spatial differentiation in towns (based on the case of Maribor), Revija za geografijo 7, 2012, št. 2, 69–78.
Tipi novodobne enostanovanjske hiše, Revija za geografijo 8, 2013, št. 1, 69–82.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Janja Turk: Bibliografija Geografskega vestnika 1925‒1998, Ljubljana, 1999.
Uroš Horvat: Petdeset let geografije v Mariboru, Geografski obzornik, 60, 2013, št. 3, 10‒19.
Filozofska Fakulteta Univerze v Mariboru, Uroš Horvat: Oddelek za geografijo, predstavitev članov oddelka, 2008 (december 2016).
Repolusk, Peter: Drozg, Vladimir (1956–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023020/#novi-slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine