Novi Slovenski biografski leksikon

ČINČ, Miroslav (rojstno ime Miroslav Slavko Činč), farmacevt (r. 19. 9. 1938, Gančani; u. 1. 12. 1996, London, Velika Britanija, pokopan v Ljubljani). Očim Vinko Činč, tesar, kmet, mati Marjeta Činč, r. Kolarič. Žena Alenka Skubic Činč, farmacevtka, hči Breda Činč Juhant, geologinja, muzealka.

Osnovno šolo je obiskoval v Beltincih, gimnazijo z maturo je končal 1957 v Murski Soboti. Na farmacevtsko-biokemijski fakulteti Vseučilišča v Zagrebu je farmacevtski študij dokončal z diplomo 1962. Po dopolnitvi izobrazbe na beograjski vojnomedicinski akademiji se je zaposlil kot vodja galenskega in analiznega laboratorija vojaške lekarne v Postojni (1963–75). Vmes je na ljubljanski Fakulteti za farmacijo 1974 magistriral z delom Kinetika absorpcije rutina »in vitro«, 1979 pa doktoriral z delom Študij biofarmacevtskih in farmakokinetičnih lastnosti saliciloilsalicilne kisline.

1975 je napredoval v čin sanitetnega majorja in bil imenovan za direktorja lekarne Vojne bolnišnice v Ljubljani, bil demobiliziran, priznana mu je bila tudi specializacija iz lekarništva. Specializacijo iz preizkušanja zdravil je opravil 1976 na Zavodu za farmacijo in preizkušanje zdravil.

1975 se je zaposlil v TOZD Kontrola kakovosti v Leku v Ljubljani (1975–81 je bil direktor). V tem času je vpeljal metode zagotavljanja kakovosti v vseh fazah proizvodnje zdravil od priprave surovin v Lek - Mengeš do izdelave gotovih zdravil v Lek - Ljubljana. 1981–82 je bil direktor v firmi Bayerpharma v Ljubljani.

1980 je bil izvoljen za docenta za predmet Analiza zdravil na Katedri za farmacevtsko kemijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Tam je bil pobudnik povezave predmeta Analiza zdravil s konceptom sistema kakovosti v farmaciji. Kot soavtor je pripravil gradivo za predmet Analiza in nadzor zdravil (1988).

V stroki se je uveljavil pri uvajanju nadzora kakovosti dela v farmacevtsko proizvodnjo. Sodeloval je v skupini strokovnjakov, ki so za farmacevtsko industrijo in lekarništvo (v SFRJ) sestavili sodobne pravilnike za zagotavljanje kakovosti in jih pod naslovom Nadzor zdravil v prometu (Nadzor lekova u prometu) 1987 predstavili v Poljčah. Na tej osnovi je Slovensko farmacevtsko društvo (SFD) začelo izdajati pravilnike za dobro proizvodno prakso, dobro skladiščno prakso in dobro lekarniško prakso. Za vpeljavo sistema kakovosti je bil 1980 Činč svetovalec v tovarni medicinskih pripomočkov Tosama na Viru pri Ljubljani in 1990 v farmacevtski tovarni Belupo v Koprivnici (Hrvaška).

1984–87 je bil pomočnik glavnega direktorja in tehnični direktor tovarne zdravil Dawa Pharmaceuticals v Nairobiju (Krkine tovarne zdravil, ustanovljene 1974 ). Namen skupnega podjetja je bil zagotoviti učinkovita in varna zdravila z lastno galeniko, zlasti antimalarikov, ki so pogosto ponarejena. Rezultat uspešnega dela v Keniji, kjer je deloval skupaj z ženo kot direktorico razvoja, je bilo naročilo WHO za sestavo modela za organizacijo farmacevtske proizvodnje v deželah v razvoju. Dawa (= zdravje v svahiliju) je postalo vodilno panafriško farmacevtsko podjetje.

Po vrnitvi iz Kenije 1987 se je Činč zaposlil na Zavodu za farmacijo in nadzor zdravil v Ljubljani kot samostojni referent za stalno strokovno izobraževanje farmacevtov. Prispeval je k ureditvi prometa s tradicionalnimi in z recepta prostimi zdravili ter vodil strokovno komisijo za izdajanje dovoljenj za promet teh zdravil. Bil je predsednik komisije za pripravo prvega Zakona o zdravilih v Sloveniji (1993–96), ki ga je sprejel DZ RS 1996, in član komisije za uvedbo Evropske farmakopeje v Sloveniji.

Dva mandata je bil predsednik SFD (1971–75). Objavil je več priročnikov za aktualne skupine zdravil, predvsem za lekarniško farmacijo.

Kot član slovenske delegacije v komisiji za predstavitev novega zakona o zdravilih Evropski agenciji za zdravila (EMEA) je decembra 1996 potoval v London, tam pa se je njegovo delo in življenje nepričakovano končalo.

1992 je prejel najvišje priznanje Slovenskega farmacevtskega društva, Minařikovo odličje.

Dela

 • Primjena savremenih emulzijskih sistema u lokalnoj dermototerapiji, Acta dermatovenerologica jugoslavica (Zagreb), 1974, št 1, 47–51 (soavtorji Janez Fettich, Milan Betetto, Stjepan Bunta).
 • HPLC določevanje potencialno imunogenih nečistot in razkrojnih produktov v tabletah z acetilsalicilno kislino nekaterih domačih proizvajalcev, Farmacevtski vestnik, 33, 1982, št. 3, 165–178 (soavtor Vilijem Pavli).
 • Predposkus gojenja kamilice v Keniji, Farmacevtski vestnik, 48, 1984, št. 3, 173–178 (soavtorji Alenka Činč, Evgen Tomazin, Vilijem Pavli).
 • Analiza in nadzor zdravil : splošni del, Ljubljana, 1988 (soavtor Aleš Krbavčič).
 • Pomožna zdravilna sredstva, Zbornik referatov : seminar Poljče 1989, Ljubljana, 1989, 53–60.
 • Informacijski sistem o zdravilih, Zbornik prispevkov s IV. posvetovanja o medicinski informatiki, Ljubljana, 1990, 131–138 (soavtorji Mojca Pavlin, Darja Frankič, Aleš Mrhar).
 • Slovenska farmacevtska zakonodaja v luči mednarodnih zahtev, Zbornik referatov Kakovost – poslovna uspešnost, Ljubljana, 1993, 74–75.
 • Baza podatkov o zdravilih in rezultati prve faze izvedbenega projekta, Zbornik referatov sodobne farmakoterapije in farmakoinformatike, Ljubljana, 1993 (soavtorji Mojca Pavlin, Aleš Mrhar, Darja Frankič).
 • Predlog novega zakona o zdravilih, Sodobna farmakoterapija, zbornik referatov, Ljubljana, 1994, 99–104.
 • Dobra skladiščna praksa, promet z zdravili, Ljubljana, 1996 (s soavtorji).
 • Samozdravljenje v Sloveniji na primeru analgetikov, Farmacevtski vestnik, 48, 1997, št. 3, 501–513 (soavtorici Tanja Rekar, Marjeta Papež).
 • Osebna bibliografija (COBISS).

Viri in literatura

 • Arhiv SBL, osebna mapa.
 • Intervju avtorja z Alenko Skubic Činč, Ljubljana.
 • Intervju avtorja z Mileno Lešnjak, Ljubljana.
 • Nadzor lekova u prometu, Poljče, 1987.
 • Miroslav Činč in Aleš Krbavčič: Analiza in nadzor zdravil, Ljubljana, 1988.
 • Danes objavljamo pogovor s predsednikom SFD – doc. dr. Miroslavom Činčem, Lekarništvo, 19, 1991, št. 3, 5–10.
 • Dobra proizvodna praksa, Ljubljana, 1993.
 • Zakon o zdravilih, Ljubljana, 1996.
 • Aleš Krbavčič, Lovro Dermota, Roman Dobrovoljc: In memoriam – doc. dr. Miroslavu Činču, Farmacevtski vestnik, 48, 1997, št. 1–2, 195–197.
Krbavčič, Aleš: Činč, Miroslav (1938–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022730/#novi-slovenski-biografski-leksikon (17. oktober 2021). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: Spletna izd.. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine