Novi Slovenski biografski leksikon

BRATKOVIČ, Franc, elektrotehnik (r. 11. 5. 1936, Krško). Oče France Bratkovič, geodet, mati Vida Bratkovič, r. Lileg, učiteljica.

Osnovno šolo (1942–46) je obiskoval v Logatcu in Kranju, maturiral je 1954 na Gimnaziji Kranj, diplomiral 1960 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter tam tudi magistriral (1968) in doktoriral z disertacijo Sinteza širokopasovnih antenskih skupin z upoštevanjem dejanskih smernih diagramov elementov (1972). Po kratki zaposlitvi na Inštitutu za elektrozveze v Ljubljani se je konec 1961 zaposlil kot asistent na Fakulteti za elektrotehniko (FE) in tam deloval do upokojitve 2003 (1972 višji strokovni sodelavec, 1974 docent, 1979 izredni profesor, 1984 redni profesor). 1985–89 je bil prodekan, 1995–99 dekan FE. Bil je član Senata FE in Univerze v Ljubljani (UL) ter predsednik Komisije za naravoslovno-tehniške vede in Komisije za znanstvenoraziskovalno delo pri Svetu za visoko šolstvo RS.

Njegova predavanja in vaje so bili sprva s področja teorije vezij, elektromagnetnega valovanja, mikrovalov in anten, kasneje metodologije programiranja, mikroprocesorjev, računalniškega načrtovanja in optimizacije vezij. V učni program študija elektrotehnike je prvi uvedel posebej prilagojen pouk računalništva in predmete za računalniško načrtovanje elektronskih vezij . Za predmete, ki jih je predaval, je napisal več učbenikov. 1970–75 je vodil pripravo študijskih programov in organizacijo izvajanja, bil mentor štipendistom iz podjetij Iskra in RTV (1972–77). 1976–78 je vodil Komisijo za višješolski študij na FE, ki je izdelala postopke za sprejem novih učnih načrtov programov za višješolska študija Elektrotehnika in Računalništvo. 1978–82 je vodil Odbor za pedagoško delo na FE. Bil je tudi član in predsednik Komisije za izobraževalno delo UL, Znanstvenopedagoškega sveta UL, Komisije za naravoslovno-tehniške vede in Komisije za znanstvenoraziskovalno delo pri Svetu za visoko šolstvo RS, bil je predsednik Akademskega zbora FE ter član senatov UL in FE. 1983–85 je na FE vodil delovno skupino za pripravo enotnega slovenskega visokošolskega programa Elektrotehnika.

Svoje znanstvene izsledke je redno izmenjeval z industrijo. Na teoretičnem področju je na prvem računalniku v Sloveniji Zuse Z-23 uvedel računalniške metode za analizo parametrskih ojačevalnikov in utemeljil uporabo dinamičnega programiranja za sintezo širokopasovnih antenskih skupin. Metodo je v praksi uresničil s programskim paketom, ki so ga vodilni svetovni antenski laboratoriji uporabljali vrsto let in je bila ena petih najbolj uporabljanih metod za sintezo anten. Raziskoval je uporabo mikroprocesorjev v telekomunikacijskih sistemih in sistemih za detekcijo signalov, preučeval uporabo računalniško podprtih metod in programskih orodij za pomoč pri načrtovanju elektronskih vezij in komunikacijskih sistemov ter razvijal metode za analizo občutljivosti in optimizacijo elektronskih vezij. Bdel je nad izpeljavo in teoretično utemeljitvijo izvirne metode za reševanje enačb vezij z redukcijo redke matrike koeficientov. Razvil in pomagal je pri izdelavi številnih inovacij, mdr. tolerančnega merilnika za kontrolo pupinskih tuljav in merilnika y-parametrov tranzistorjev, ter sodeloval z vojno industrijo s področja lokacije radarjev in raket. Za telefonsko centralo ISKRA 2000 je zasnoval programsko opremo za sprejemnika za signalizacijo R1 in R2 ter bdel nad njuno izdelavo, prav tako za tonsko izbiranje in za njen univerzalni signalizacijski sprejemnik.

1991 je prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča za izume, 1992 Vidmarjevo nagrado za pedagoško delo na FE, 2002 je bil odlikovan z zlato plaketo UL, 2004 pa je postal zaslužni profesor UL.

Dela

 • Computer determination of spaces of broad-band nonuniform antenna array, IEEE transactions on antennas and propagation (New York), 1973, vol. 21, št. 3, 407–408.
 • Synthesis of broad-band arrays with arbitrary frequency-independent elements, IEEE transactions on antennas and propagation (New York), 1973, vol. 21, št. 2, 211–213.
 • On methods of network analysis with small number of independent variables, Proceedings of the … Midwest symposium on circuits and systems, Lubbock, Texas, 1977, 340–345 (soavtor Miroslav Vehovec).
 • Matrix reduction method for solution of sparse circuit equations, Proceedings of IEEE International symposium on circuits and systems, New York, 1978, 175–179 (soavtor Miroslav Vehovec).
 • Nonlinear network analysis using minimum number of independent variables, Proceedings of the ... Midwest symposium on circuits and systems, Ames, Iowa, 1978, 415–419 (soavtor Miroslav Vehovec).
 • Reduction of large scale circuit equations, Proceedings / IEEE International conference on circuits and computers, New York, 1980, 315–320 (soavtor Miroslav Vehovec).
 • Structure of microprocessor based multifrequency signalling receiver, EUROCON 84 [proceedings], London, 1984, 353–356 (soavtor Savo Leonardis).
 • Application of the sparse matrix reduction method in CAD, Proceedings of the IASTED International symposium Modelling, identification and control, Anaheim - Calgary - Zürich, 1985, 41–44 (soavtor Miroslav Vehovec).
 • Improved numerical stability of sparse matrix reduction method, Proceedings of IEEE International symposium on circuits and systems, Tampere, 1988, 631–634.
 • A general approach to circuit equations, International journal of circuit theory and applications (New York), 1994, vol. 22, št. 6, 431–445 (soavtor Tadej Tuma).
 • Finding all stable equilibria of cellular neural networks, International journal of circuit theory and applications (New York), 22, 1994, št. 2, 145–155 (soavtor Iztok Fajfar).
 • Nodal equations for sensitivity analysis, International journal of circuit theory and applications (New York), 1996, vol. 24, 587–591.
 • A rigorous design method for binary cellular neural networks, International journal of circuit theory and applications (New York), 26, 1998, 365–373 (soavtorji Iztok Fajfar, Tadej Tuma, Janez Puhan).
 • Automated robust design and optimization of integrated circuits by means of penalty functions, AEÜ : international journal of electronics and communications (Jena), 57, 2003, št. 1, 47–56 (s soavtorji).
 • Extended global convergence framework for unconstrained optimization, Acta mathematica Sinica, English series (Berlin), 2004, vol. 20, št. 3, 433–440 (s soavtorji).
 • Osebna bibliografija (COBISS)

Viri in literatura

 • Arhiv SBL, osebna mapa.
 • Arhiv Fakultete za elektrotehniko.
 • Pogovor avtorja gesla s Francetom Bratkovičem (april 2019).
 • ULBB.
 • ES.
 • Slovenika, Ljubljana, 2011.
 • Zbornik ob 90-letnici Fakultete za elektrotehniko : 1919–2009, Ljubljana, 2009.
Tuma, Tadej: Bratkovič, Franc (1936–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022130/#novi-slovenski-biografski-leksikon (8. avgust 2020). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: Spletna izd.. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine