Drobnič Košorok, Marinka (1953–)
Vir: osebni arhiv

Novi Slovenski biografski leksikon

DROBNIČ KOŠOROK, Marinka (rojstno ime Marinka Drobnič), kemičarka (r. 23. 6. 1953, Ljubljana). Oče Janez Drobnič, zdravnik, mati Pavla Drobnič, r. Fabiani.

Po zaključeni II. gimnaziji v Ljubljani 1972 se je vpisala na Oddelek za kemijo in kemijsko tehnologijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo (FKKT) Univerze v Ljubljani (UL), kjer je 1977 diplomirala s področja heterociklične kemije. Podiplomski študij je nadaljevala na Univerzi v Ljubljani na programu Interdisciplinarnega študija biokemije. Magistrirala je 1983 s področja biokemijskih znanosti z nalogo Karakterizacija inhibitorja plazminogenskega aktivatorja iz svinjskih levkocitov in njegova inaktivacija s katepsinom D. 1987 je doktorirala na področju kemijskih znanosti z disertacijo Izolacija in lastnosti inhibitorja serinskih proteinaz iz svinjskih levkocitov.

1977–91 je bila zaposlena na Oddelku za biokemijo in molekularno biologijo na Inštitutu Jožef Stefan. 1991 se je zaposlila na Veterinarski fakulteti (VF) UL, kjer je uspešno povezovala biokemijsko znanost z veterinarsko medicino.

Na FKKT je bila 1992 izvoljena v naziv docentke, 1997 pa na VF v naziv izredne profesorice in 2003 v naziv redne profesorice. Več kot dva mandata je bila članica oziroma predsednica Komisije za študijske in študentske zadeve VF. Poskrbela je, da je biokemijo približala študentom tudi v slovenskem jeziku; sodelovala je namreč pri prevajanju učbenika biokemije (Boyer, Temelji biokemije; 2005), je avtorica visokošolskega učbenika Eksperimentalne metode v biokemiji in soavtorica visokošolskega učbenika Biokemija za študente veterine. Uspešna je bila kot mentorica; bila je mentorica študentske raziskovalne naloge, nagrajene z univerzitetno Prešernovo nagrado (1998), in mentorica dveh magistrskih nalog, nagrajenih s Krkino nagrado (1998 in 2003).

Kot odgovorna oseba za mednarodno sodelovanje na VF in koordinatorica VF v evropskih programih CEEPUS in SOCRATES/ERASMUS ter koordinatorica VetNEST (1998–2008) si je prizadevala za promocijo mednarodne izmenjave študentov in učiteljev. 2002–04 je bila generalna sekretarka združenja srednjeevropskih veterinarskih fakultet VetNEST. Bila je gostujoča profesorica na srednjeevropskih veterinarskih fakultetah (Dunaj, Budimpešta, Brno).

V času službovanja na VF je prevzela številne vodstvene funkcije in članstva v komisijah; bila je vodja Biokemijskega laboratorija (1996–2016) in namestnica predstojnika IFFT (1997–2009), članica Komisije za kakovost VF (2001–08) ter članica in predsednica Komisije za študijske in študentske zadeve VF (2005–16).

Pomembno je prispevala k evropski primerljivosti študijskega programa VF v Ljubljani. 1998 in 2009–11 je v postopku evropske evalvacije sodelovala kot koordinatorica. 2015 je bila koordinatorka akreditacije Enovitega magistrskega študijskega programa Veterinarstvo VF UL s strani Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

2003 in 2007 je bila članica Komisije za mednarodno sodelovanje UL. Njeno delo je bilo močno vpeto tudi v razvoj kakovosti visokošolskega izobraževanja. 2004 in 2016 je sodelovala v štirih mednarodnih projektih na področju pedagoške dejavnosti. Sodelovala je v več evropskih evalvacijah študijskih programov doma in v tujini. 2004–08 je bila članica Komisije za kakovost na UL in nato v naslednjih dveh zaporednih mandatih (2008–16) predsednica te komisije. 2007 je bila imenovana za članico delovne skupine za evropsko evalvacijo UL s strani EUA in 2012 za članico delovne skupine za nacionalno akreditacijo UL s strani NAKVIS. 2005 je postala članica Nacionalne komisije za kakovost visokega šolstva. 2006–09 bila namestnica predsednika Senata za evalvacije pri Svetu za visoko šolstvo in predsednica komisije za zunanje evalvacije Senata za evalvacije pri Svetu za visoko šolstvo RS. Od 2009 je ekspertinja EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) za zunanjo evalvacijo za področje bazičnih znanosti, od 2010 pa ekspertinja NAKVIS. S svojim delom na omenjenih področjih je odločilno prispevala k odpiranju in sodelovanju slovenskih visokošolskih organizacij v evropskem prostoru in izobraževalnih programih.

2006–14 je bila predsednica Slovenskega biokemijskega društva (SBD). Je članica Slovenskega fiziološkega in mikrobiološkega društva, Slovenske veterinarske zveze, Slovenskega društva za visokošolsko didaktiko in Društva visokošolskih učiteljev.

Delo na področju kakovosti v visokem šolstvu nadaljuje tudi po upokojitvi (2015) z aktivnim sodelovanjem kot ekspert NAKVIS pri zunanjih evalvacijah visokošolskih inštitucij in študijskih programov v Sloveniji (29) in tujini (5) ter kot ekspert EAEVE pri evalvacijah evropskih veterinarskih fakultet (4). 2013–17 je v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani izvedla štiriletni program poljudne biokemije in molekularne biologije z naslovom Življenje je igra molekul.

Je prejemnica Prešernove nagrade za študente (1976), nagrade Borisa Kidriča za izume in patente (1980), priznanja Veterinarske fakultete (2006) in Lapanjetove plakete Slovenskega biokemijskega društva za pomemben prispevek k razvoju SBD ter tudi h kakovosti družbene, znanstvene in predvsem visokošolske dejavnosti (2014). 2017 je bila imenovana za zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani.

Dela

Inactivation studies of the leucocyte inhibitor of urokinese by cathepsin D, Molecular and cellular biochemistry (Haag), 36, 1981, 129–134 (soavtorji Marija Kopitar, Joža Babnik, Vito Turk).
Conformation, structure and activation of bovine cathepsin D. Unfolding and refolding studies, Biochemical journal (London), 218, 1984, 601–608 (soavtorji Tamara Lah Turenšek, Vito Turk, Roger H. Pain).
Inhibitors of cysteine proteinases from potato, Biological chemistry Hoppe-Seyler (Berlin - New York), 369, 1988, 233–238 (s soavtorji).
Human cathepsin B and cysteine proteinase inhibitors (CPIs) in inflammatory and metabolic joint diseases, Biological chemistry Hoppe-Seyler (Berlin), 369, 1988, 257–261 (s soavtorji).
A new inhibitor of plasmin and trypsin from porcine leukocytes, Biological chemistry Hoppe-Seyler (Berlin), 371, 1990, 57–61 (s soavtorji).
Stefins and lysosomal cathepsins B, L and D in human breast carcinoma, International journal of cancer (New York), 50, 1992, št. 1, str. 36–44 (s soavtorji).
Cystatins and cathepsins in breast carcinoma, Biological chemistry Hoppe-Seyler (Berlin), 373, 1992, 595–604 (s soavtorji).
The primary structure of inhibitor of cysteine proteinases from potato, FEBS letters (Amsterdam), 333, 1993, 15–20 (s soavtorji).
Participation of cathepsin L on bone resorption, FEBS letters (Amesterdam), 321, 1993, 247–250 (s soavtorji).
Characterization of cystatin C from bovine parotid glands: cysteine proteinase inhibition and antiviral properties, Biological chemistry (Berlin), 377, 1996, 19–23 (s soavtorji).
Eksperimentalne metode v biokemiji: učbenik s praktičnimi primeri, Ljubljana, 1997 (univerzitetni učbenik).
Detection by ELISA of the humoral immune response in rabbits naturaly infected with Trichophyton mentagrophytes, Veterinary Microbiology (Amsterdam), 70, 1999, št. 1, 77–86 (soavtorji Petra Zrimšek, Janko Kos, Ljiljana Pinter).
Terbinafine hydrochloride treatment of Microsporum canis experimentally-induced ringworm in cats, Veterinary Microbiology (Amsterdam), 83, 2001, št. 2, 161–168 (soavtorji Tina Kotnik, Nevenka Kožuh Eržen, Jernej Kužner).
Determination of terbinafine hydrochloride in cat hair by two chromatographic methods, Biomedical chromatography (London), 15, 2001, 497–502 (soavtorji Jernej Kužner, Nevenka Kožuh Eržen).
Ivermectin pharmacokinetics in lactating sheep, Veterinary Parasitology (Amsterdam), 104, 2002, št. 1, 175–185 (s soavtorji).
Serum specific antibodies in rabbits naturally infected with Trichophyton mentagrophytes, Medical mycology (London), 41, 2003, št. 8, 321–329 (soavtorji Petra Zrimšek, Janko Kos, Ljiljana Pinter).
An attempt to estimate students' workload, Journal of veterinary medical education (Washington), 31, 2004, št. 3, 255–260 (s soavtorji).
Rodney Boyer: Temelji biokemije, Ljubljana, 2005 (prevajalka).
Biokemija za študente veterine: učbenik s praktičnimi primeri, Ljubljana, 2009 (univerzitetni učbenik, soavtorice Blanka Premrov Bajuk, Sabina Berne).
Effects of synthetic analogues of poly-APS on contractile response of porcine coronary arteries, Toxicology in vitro (Oxford), 27, 2013, št. 2, 627–631 (s soavtorji).
Size of silk fibroin [beta]-sheet domains affected by Ca2+, Journal of materials chemistry. B, Materials for biology and medicine (Cambridge), 4, 2016, št. 40, 6597–6508 (s soavtorji).

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
Arhiv Veterinarske fakultete.
Osebni arhiv – zaslužna prof. dr. Marinka Drobnič Košorok.
ULBB.
Zrimšek, Petra: Drobnič Košorok, Marinka (1953–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022120/#novi-slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine