Novi Slovenski biografski leksikon

CIPOT, Rudolf (Rudolf Czipott, Rezső Czipott), evangeličanski duhovnik (r. 14. 1. ali 18. 6. 1825, Hodoš; u. 20. 5. 1901, Puconci). Oče Jurij Cipot, evangeličanski duhovnik, pisatelj, mati Šarlota Cipot, r. Hutter (Maria Francisca Charlotte). Sin Zoltan Cipot, zdravnik, prvi vodja murskosoboške bolnišnice.

Po očetovi smrti 1934 se je z mamo, hčerko evangeličanskega duhovnika v Kukmirnu na Gradiščanskem, ter bratoma Lajošem in Jožefom preselil v Šopron. Študiral je na tamkajšnjem evangeličanskem liceju (1835–47), študij teologije pa je dokončal na Dunaju, kjer se je preživljal kot domači učitelj, prejemal pa je tudi štipendijo. 1848 je skupaj z drugimi študenti na Dunaju sodeloval v protestih proti absolutizmu. Istega leta je bil posvečen v Gjuru (Győru), kot kaplan in učitelj pa je služboval v Kővágóörsu pri Blatnem jezeru. 1853 je postal duhovnik v Véseju na Šomoškem, kjer se je poročil z Madžarko Ido Török, s katero sta imela več otrok. 1858 je na željo bolehnega duhovnika Aleksandra Terplana prišel v Puconce. Po smrti žene 1868 se je poročil z Madžarko Hermino Németh.

Ob prihodu v Puconce mu je pri učenju slovenskega jezika pomagal kurator Franc Benko. V svojo župnijo je poleg slovenskega uvedel tudi madžarsko bogoslužje, pomagal je ustanoviti več vaških in verskih šol, ustanovil je sklad za revne, predlagal je madžarizacijo slovenskih imen vasi. Menil je, da slovenske knjige v Prekmurju niso potrebne. Njegov objavljeni prepis vizitacijskega zapisnika iz 1627 je pomemben vir o reformaciji v Prekmurju v 17. stoletju. Napisal je učbenik v prekmurskem črkopisu Vcsenyé konfirmátzie (1888), saj je raznarodovalna madžarska politika finančno podpirala izdajo knjig v narečju.

Dela

Predga 1883-ga leta Octobra 14-toga dneva, liki na sztotni szpoumenek nasztávlanya Püczonszkoga Szpráviscsa czérkevnoga: i zkrátkim dojszpisüvanyem prigode püczonszke gmajne, V Keszthelyi, 1884.
Predga 1888-ga leta oktobra 28-ga dnéva na dén reformátzie: vu Battyándszkoj (Püczonszkoj) ev. Czérkvi, v-Szoboti (Muraszombat), 1888.
Vcsenyé konfirmátzie, v-Szoboti (Muraszombat), 1888.

Viri in literatura

Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Rudolf Czipott: A jelen és utóvilágnak ismertetésül, Protestáns egyházi és iskolai lapok (Budimpešta), 9, 1866, 1393–1397, 1419–1426, 1449–1455, 1581–1587.
Prekmurja znameniti evang. mo'zje: Czipott Gyüri, Düševni list, 3/7, 1925, 82–83.
Evgen Balažic: Cipot (Czipott) Rudolf, Evangeličanski koledar, 2001 (prevod iz Cipotovega življenjepisa v madžarščini, napisanega 1886 in 1898).
Anton Trstenjak: Slovenci na Ogrskem, Maribor, 2006.
Ditmajer, Nina: Cipot, Rudolf (1825–1901). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1021960/#novi-slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 4. zv.: C. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine