Novi Slovenski biografski leksikon

EXEL ŠKERLAK, Silva (rojstno ime Silva Exel), ekonomistka, pravnica (r. 22. 9. 1906, Vojnik; u. 13. 10. 1987, Halifax, Kanada). Oče Felix Exel, nadučitelj, mati Josipina Exel, r. Černe, učiteljica. Mož Tibor Škerlak, kemik.

Gimnazijo v Celju je zaključila 1926 in se istega leta vpisala na študij francoščine na Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Med študijem je odšla v Pariz, kjer je zbolela za tuberkulozo. Po ozdravitvi je 1931 končala študij francoščine in se zaposlila na gimnaziji v Ljubljani, vendar je bila kmalu odpuščena zaradi političnega delovanja. Pred drugo svetovno vojno je bila članica Zveze akademsko izobraženih žena, 1937–38 je bila tajnica Jugoslovanske ženske zveze, sekcije za Dravsko banovino, ki je združevala večino takrat delujočih slovenskih ženskih društev. Tajništvo je prevzela v času, ko je študirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala 1941 in bila leto kasneje promovirana v doktorico prava. Že v času študija se je zaposlila v Socialno ekonomskem inštitutu v Ljubljani. Kmalu po začetku vojne se je skupaj z bodočim možem Tiborjem Škerlakom aktivno vključila v narodnoosvobodilno gibanje. Škerlaka so 1944 poslali v taborišče Dachau, njo pa so nosečo aretirali v Ljubljani. Kljub mučnim zasliševanjem je v ljubljanski porodnišnici rodila zdravo hčer. Gestapo jo je po porodu izpustil, zaprli so jo še domobranci in jo po posredovanju stare matere kmalu izpustili.

1945 je bila imenovana za direktorico Statističnega urada Slovenije. Naslednja zaposlitev je bila v Planski komisiji, kjer je bila sodelavka Borisa Kidriča. Tibor Škerlak se je 1945 vrnil iz ujetništva, vendar je bil 1949 aretiran in poslan na Goli otok. Ker se Silva Exel Škerlak kljub zahtevam oblasti ni hotela razvezati, je izgubila službo. Ponovno se je zaposlila 1952, in sicer v Trgovinski zbornici, v sektorju za zunanjo trgovino kot šefinja analitske službe. S pedagoško-raziskovalnim delom se je začela ukvarjati po preselitvi v Sarajevo, kjer je bila 1955 izvoljena za izredno profesorico na tamkajšnji Ekonomski fakulteti. Po vrnitvi v Ljubljano se je 1961 zaposlila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 1964 je študijski dopust preživela na ameriški Univerzi Cornell v Ithaci, kjer se je izpopolnjevala, raziskovala in vzpostavljala sodelovanje. Leto kasneje se je vrnila na Ekonomsko fakulteto, kjer je bila 1967–69 dekanja. 1972 je postala redna profesorica. Mdr. je sodelovala z raziskovalnim Inštitutom za trženje in organizacijo (ITO) in pripomogla, da je postal vodilni inštitut na področju preučevanja svetovnih trendov v notranji trgovini ter pri prenašanju spoznanj iz mednarodnega okolja v slovensko in še prej v jugoslovansko prakso.

Glavno znanstveno delo Silve Exel Škerlak je bilo področje notranje trgovine. Preučevala je blagovne tokove in opozorila strokovno javnost na svetovne trende v trgovini, in sicer na nove oblike distribucijskih poti. Bila je cenjena profesorica ter zaželena mentorica mnogih študentk in študentov Ekonomske fakultete. Znana je bila po izbranem jeziku, spoštljivem odnosu ter predanosti pedagoškemu in znanstvenoraziskovalnemu delu.

1973 se je upokojila, vendar je še vedno spremljala razvoj gospodarstva, še posebej notranjega blagovnega prometa. Po preselitvi k hčerki v Kanado je nekdanje sodelavke in sodelavce seznanjala z literaturo in novostmi. Umrla je po kratki bolezni.

Dela

Razvoj organizacijskih oblik v blagovnem prometu in trgovini, Ljubljana, 1974.
Notranja trgovina in trgovska politika, Ljubljana, 1961 (učbenik).
Sistematizacija zunanjetrgovinskih restrikcij, Ljubljana, 1961 (učbenik).
Cene kmetijskih proizvodov in položaj kmetijskega proizvajalca v blagovnem prometu, Ekonomska revija, 3, 1952, št. 1/2, 28–48.
Spremljanje konjukturnih gibanj na trgu, Ekonomska revija, 6, 1955, št. 1, 163–172.
Vezanje drobnoprodajnih cen, Ekonomska revija, 14, 1963, št. 3, 229–265.
Tržno območje v detajlistični trgovini in nekatere izmed glavnih metod njegovega merjenja, Ekonomska revija, 17, 1966, št. 1, 32–47.
O nekaterih značilnostih v prostorski razvrstitvi omrežja trgovine na drobno in o prostorski konkurenci na detajlističnem trgu, Ekonomski zbornik, 17, 1966, 141–171.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Intervju avtorice s Teo Petrin, 12. februar 2019.
ULBB.
50 let ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1996.
Vesna Leskošek: Silva Exel Škerlak (1906–1987), Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, Ljubljana, 2007, 424–427.
Ivan Ribnikar: Dr. Silva Exel Škerlak (22. 9. 1906–13. 10. 1987), Ekonomska revija, 39, 1988, 2, 207–208.
Leskošek, Vesna: Exel Škerlak, Silva (1906–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1021860/#novi-slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine