Novi Slovenski biografski leksikon

CERKOVNIK, Borut, filozof (r. 9. 12. 1966, Novo mesto).

Osnovno šolo je obiskoval v Žužemberku in gimnazijo v Novem mestu. 1986 se je vpisal na samostojni študij filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je 1993 diplomiral (Razvitje ontološke problematike Wittgensteinovega Logično filozofskega traktata), 1997 magistriral (Odnos ontologije in logike v obdobju Wittgensteinovega preloma s Traktatom) in 1999 doktoriral (Pojem pomena pri Wittgensteinu).

1994 se je zaposlil na mestu asistenta stažista na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (FF UL), nato kot asistent (1999) in docent (2004).

2006–08 je bil predstojnik Oddelka za filozofijo FF UL.

Bil je predsednik Društva za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (DAF), član uredniškega odbora revije Analiza in predsednik Komisije za logiko pri Zvezi za tehnično kulturo Slovenije.

Ukvarja se z analitično filozofijo, posebej še z logiko, filozofijo jezika in filozofijo Ludwiga Wittgensteina.

Dela

  • Proti meji smisla : razprave k Logično filozofskemu traktatu, Ljubljana, 2013.
  • Gottlob Frege: Osnove aritmetike in drugi spisi, Ljubljana, 2001 (skupaj z Zdravkom Kobetom prevajalec in urednik).

Viri in literatura

Ažman, Matej: Cerkovnik, Borut (1966–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1021790/#novi-slovenski-biografski-leksikon (21. oktober 2020). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: Spletna izd.. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine